Artikkelen fortsetter under videospilleren

... og snipp snapp snute, så var historien om cornerflagget ute, tenker kanskje du. Så enkelt er det imidlertid ikke.

Brukerne er nemlig ikke helt fornøyde.

— Løsningen er jo ikke god. Man får omtrent ikke løpefart, sier Tore Andersen i Djerv oppgitt.

— Målene er ikke som de skal være, og dette burde vært fanget opp. Det var snakk om i overkant av en meter med løpefart, nå er en nede i rundt førti centimeter. Det sier seg selv at det kan bli vanskelig for en del guttespillere å slå corneren helt inn til mål med så dårlig tilløp, forklarer han.

— Må rettes opp

Andersen synes det er rart at dette ikke har vært oppdaget tidligere.

— Det burde jo gått et pling opp for dem som satte på plass gjerdet. Og kommunen burde jo sendt folk ned for å kontrollere det, sier han.

Nå mener Andersen at det bør ordnes opp.

— Jeg mener personlig at dette bør rettes opp. Dersom det er entreprenøren som har gjort feil bør jo det ordnes uten ekstra kostnader. Det bør ikke være annerledes fordi det er et idrettsanlegg.

Da BTs fotograf målte fant han at avstanden var på ca. 50 cm. Ti centimeter lenger enn det Andersen antok, og tyve centimeter kortere enn det som var planlagt fra arkitektenes side.

— Det er vel ca. en meter og ti centimeter som er anvist på våre tegninger. Om det er virkeligheten som ikke stemmer med tegningene eller omvendt vet jeg ikke. Feilen er uansett at ingen har reagert tidsnok, sier arkitekt Cato Mørner hos Arkitektgruppen Cubus.

Visste det ville bli trangt

Mørner synes det er synd at det ikke er blitt som anvist i tegningene.

— Det er hårfine marginer. En liten regnefeil her og der kan ha gjort det slik at man har mistet verdifulle centimeter, sier han.

Idrettsdirektør Rune Titlestad er klar over at det er trangt ved det ene cornerflagget. Han presiserer likevel at det er brukerne selv som bestemte sluttresultatet.

— Dersom man skal ha bedre plass rundt cornerflagget må banens lengde reduseres. Vi har vært på befaring, og før vi la på gresset var alle enige om hvordan de ville ha det. Nå er det på plass med en løsning som brukerne ønsker, forklarer Titlestad.

Enkelte har i ettertid klaget og sagt at de ikke får tatt corner selv om man nå har hjørnet på plass. De er likevel ikke villige til å redusere lengden på banen, noe som gjør at det blir værende som det er.

— Det er litt trangt, men det er fullt mulig å slå et corner, sier idrettsdirektøren.