Torsdag 22. april fyller den kreative presten og bergenseren 60 år. I 2001 ble Korskirken nedlagt som selvstendig kirkesokn og prestegjeld. Dermed måtte også Ragnar Waagbø orientere seg mot nye kirkelige jaktmarker. Han kunne nok valgt å bli værende som prest i den nye stormenigheten i Bergen sentrum, som også «slukte» de vel 2300 sjelene som soknet til den over 800 år gamle middelalderkirken på Nedre Korskirkealmenning.

Men Waagbø tok i stedet helt nye utfordringer. Han ble prostiprest i Bergen. Det har gitt nye og spennende presteoppgaver, som flere av byens menigheter har nytt godt av de siste årene.

Folkekirkeprest

Ragnar Waagbø fikk nesten 10 år i Korskirken. Men også før den tiden har han kunnet se tilbake på et spennende presteår ulike steder på Vestlandet. I Korskirken markerte han seg imidlertid raskt som en av de mest markante prestene i Bergen sentrum. På ett vis stillfarende og beskjeden. På den annen side kreativ, litt annerledes, nytenkende og utradisjonell som få av sine kolleger.

Waagbø er en folkekirkeprest i ordets beste forstand. Han er glad i mennesker, full av ideer, og levende opptatt av hvordan Kirken skal nå moderne mennesker med det gamle budskapet ved hjelp av nye uttrykksformer. Og for morgendagens 60-årsjubilant handler ikke formidlingen av det kristne budskapet seg kun om ord. I de senere år har han også valgt kunsten som formidling. Og kunsten og utradisjonelle kommunikasjonsformer fikk også fritt utløp i kirken han var sokneprest i.

For alle kirkesamfunn

Verken Waagbø eller de andre prestene i Bergen sentrum jublet over tanken om å slå sammen seks gamle og tradisjonsrike menigheter til en ny og stor menighet. Waagbø gikk blant annet ut og foreslo at Korskirken burde bli et felles samlingsmerke for ulike menigheter og kirkesamfunn i Bergen sentrum når den stengte dørene som egen soknekirke. En banebrytende tanke, men tiden var åpenbart ikke moden for den slags. Motstanden mot menighetssammenslåingen var også stor blant Kirkens fotfolk i Bergen sentrum. Men fusjonen ble en realitet. Og dermed ble Waagbøs dager i Korskirken talte. Nå er det Kirkens Bymisjon som regjerer i kirkebygget fra 1100-tallet, og som hadde fungert sammenhengende som soknekirke siden 1320.

Bergenser

Ragnar Waagbø er født i Bergen. Han tok teologisk embetseksamen ved Menighetsfakultetet i 1967, og har deretter tjenestegjort som prest. Først som sokneprest i Vanylven på Sunnmøre, deretter som residerende kapellan i Førde og Årstad menighet i Bergen, før ferden altså gikk til Korskirken.

Der han har ikke vært helt som andre prester. For i tillegg til å skjøtte sine geistlige plikter, har han på mange måter sprengt nye grenser for hva man kan bruke et kirkebygg til. I et intervju med Bergens Tidende for noen år siden, drømte han om Korskirken som et gudshus med lav terskel og høy himmel midt i smørøyet av byen.

En slik kirke har han på mange vis vært med på å skape. I dag er det ingen tvil om at nettopp Waagbø var med og la grunnen til en kirkeprofil som gjorde det helt naturlig at Kirkens Bymisjon overtok Korskirken da menigheten ble nedlagt.

Kunst og speakers Corner

I en periode gikk han i bresjen for egne lørdagsforedrag i Korskirken. Hver lørdag inviterte man med suksess bergenserne til spennende temaer med like spennende aktører. I en annen periode gjorde han Korskirken til en Bergens variant av Speakers Corner, der bergenserne kunne stikke innom kirken for å si sin hjertens mening — akkurat som ved Londons Hyde Park. Åpen kirke har han også stått bak, og på det meste hadde Korskirken hele 40.000 besøkende i løpet av et år.

Waagbø er ikke bare en ordets mann. Gradvis har han også utviklet sine evner som utøvende kunstner, og debuterte med egen utstilling av keramikk og skulpturer i 1998. Han har også hatt flere separatutstillinger og deltatt på andre kunstutstillinger siden, blant annet i sin egen kirke. Han var også sentral under planleggingen av utstillingen Jobs historie i Korskirken i forbindelse med kulturbyåpningen i 2000. Gjennom sitt kunstneriske engasjement og produksjon har han vist at Kirkens uttrykksform ikke bare er begrenset til ord formidlet fra alter og prekestol.

<b>PREST OG KUNSTNER:</b> Morgendagens 60-årsjubilant, Ragnar Waagbø, er en stillfaren, men kreativ prest og kunstner full av spennende ideer.
ØRJAN DEISZ (arkiv)