To forretningsmenn og bystyrepolitiker Jan Sverre Stray fra Høyre ble i forrige uke siktet for grov korrupsjon.

I Bergen tingrett ble de varetektsfengslet i fire uker. Forretningsmennene anket fengslingskjennelsen ganske umiddelbart, men Stray avventet.

I går ble det kjent at også han anker kjennelsen.

Gulating lagmannsrett skal nå behandle ankene. Etter det BT forstår har retten mottatt ankene fra forretningsmennene.

— Ankene avsies i slutten av uken, får BT opplyst hos Gulating lagmannsrett.

Det er lagmann Arne Henriksen som håndterer saken, får BT opplyst i lagmannsretten.