Pasienter som blir tvangsinnlagt på Sandviken sykehus risikerer en sengeplass i en korridor.

Slik har det vært siden 1996. Helsetilsynet mener driften ved Sandviken sykehus kan skade pasientene, og er derfor å anse som uforsvarlig.

Det kommer frem i et skriftlig pålegg Helsetilsynet sendte Helse Vest i går.

Da BT var innom sykehuset i går, var det lavere belegg enn det pleier å være. Det var bare 71 pasienter på postene som til sammen har 68 senger. Ofte er det over 80 pasienter på de samme postene.

Helsedirektøren oppgitt

— Helse Vest må rydde opp i dette slik at tvangsinnlagte og andre pasienter ikke risikerer å måtte ligge i korridorene. Dette krenker integriteten og verdigheten til pasientene, det gjør pleien dårligere og øker risikoen for feilbehandling, sier helsedirektør Lars E. Hanssen til BT.

Han er oppgitt over at Helse Vest ennå ikke har ordnet opp i problemet.

Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord i Helse Bergen lover bot og bedring. Han har tidligere sendt Helsetilsynet planer som viser hvordan helseforetaket skal rydde opp i problemene fra årsskiftet.

Etter å ha mottatt påbudet, sier Instefjord at Helse Bergen kan sette i gang noen av tiltakene raskere, slik at situasjonen blir akseptabel fra august.

Det er ikke nok til å gjøre helsedirektøren fornøyd.

— Nei. Det er ikke godt nok. Dette må ordnes umiddelbart, sier han.

Helsetilsynet har to sanksjonsmuligheter.

— Vi kommer ikke til å stenge postene. Det vil ikke hjelpe pasientene, men vi kommer ikke til å ta nei eller utsettelse for et svar fra Helse Vest. Dermed er en stor tvangsmulkt eller dagmulkter eneste sanksjonsmulighet, sier Hanssen.

Satser på avlastning

Hans Olav Instefjord sier at bygging av åtte nye sengeplasser på Åstveit distriktspsykiatriske senter (DPS) og ombygging på Knappentunet, som skal gi 12 nye plasser, vil avlaste sykehuset.

— Noen av pasientene på de akuttpsykiatriske postene har vært der lenge. De skulle vært på DPS eller en kommunal plass. Jeg håper de nye sengeplassene skal avlaste situasjonen, sier han.

I tillegg skal bemanningssituasjonen være på rett vei.

— Dette tar tid. I tillegg har vi en liten økonomisk utfordring i Helse Bergen, men det skal vi klare, sier Instefjord.

— Hvordan reagerer du på påbudet?

— Det synes jeg er greit. Men jeg er opptatt av at vi nå gjør en jobb som gir resultater. Dette snur vi ikke på en dag, sier han.

— Hva hvis dere får dagbøter?

— Det tror jeg blir uaktuelt. Situasjonen vi så i dag viser at vi er i rute.

Dette er første gang Helsetilsynet har kommet med et påbud til et regionalt helseforetak.