Det gjaldt først og fremst i forbindelse med sykehusreformen og den forestående pensjonsreformen.

Ikke minst tidligere Lillehammer-ordfører Audun Tron fikk sterk applaus da han understreket svakheten ved at sykehusene er uten folkevalgt styring. Også representanter fra andre fylker mente at reformen har vært et stort tilbakeskritt for befolkningen i distriktene.

— Vi kan ikke ha denne ordningen lenger. La folk slippe å se seg nødt til å gå i fakkeltog for å vise sin misnøye, sa en utsending fra Aust-Agder.

Selv om partileder Stoltenberg forsvarer sykehusreformen med nebb og klør, er andre i ledelsen kommet til erkjennelsen at man er nødt til å slå kontra - spesielt med tanke på å gjeninnsette politikerne i sykehusstyrene. Partisekretær Martin Kolberg er en av dem som offentlig har gitt uttrykk for dette, senest på fylkesårsmøtet i Hordaland Ap.

Også pensjonsreformen var et hovedtema i debatten. Det begynte med LO-leder Gerd-Liv Valla som advarte mot å svekke dagens system, særlig med tanke på AFP-ordningen.