— Dette er noko vi vil ta opp med SFE i ettertid, seier lensmann Lasse Trosdahl i Stryn og Hornindal.

På vanleg arbeid i stolpar og master har mannskap frå SFE alltid med redningsutstyr. To og to jobbar saman og skal kunne berge kvarandre. Ein gong i året blir montørane kursa i slik kameratredning. Men i arbeidskorger som ofte kan hengje i fjordspenn fleire hundre meter over bakken, har dei ikkje med utstyr til å berge seg.

— Nei, tanken har vore at dersom noko skjer på slike jobbar er det andre typar redning som må til, seier fungerande konsernsjef i energiselskapet, Asgeir Aase.

Imponerande

Etter at lærlingen Kristoffer Espelund (18) og Kåre Olav Farstad (31) hadde dingla i kraftspennet i 26–27 timar, firte dei seg sjølve i klatretau ned frå kring 85 meters høgde til ein ventande båt på fjorden.

— Ein imponerande innsats, meinte fleire av dei som tok del i redningsaksjonen.

I storregn sat dei to fast i ei arbeidsvogn som gynga med kulingkasta frå måndag ettermiddag til i eitt-tida i går. Før korga sette seg fast hadde SFE-arbeidarane jobba fleire timar med å byte ut og setje på nye raude markørar for flytrafikken.

Kontakt på mobil

Redningsmannskap måtte fleire gonger gje opp å få dei to ned. Turbulensen ute i fjorden var så sterkt at mannskapet på redningshelikopteret ikkje tok sjansen på å heise dei opp. Løysinga blei til slutt å levere ein pose klatretau til dei to i korga.

— Dette var det mest kritiske punktet under heile aksjonen. Hadde ikkje mannskapet på Sea King lukkast, kunne vi fått eit større problem, seier leiar Jan-Gunnar Hole i Sunnmøre alpine redningsgruppe som tok del i aksjonen.

Alternativet ville vore å sende ei ny vogn ut for å hente dei to.

På land følgde familie og vener med.

— Det var spennande, seier Jostein Espelund, far til den 18 år gamle lærlingen.

Han hadde eit par-tre gonger kontakt med sonen på mobiltelefon, men dei måtte avgrense samtalene for at ikkje batteriet skulle bli utlada.

Prøvde å reparere

— Men eg snakka no så mykje med han at eg høyrde han var litt annleis i stemma, seier faren som planla kaffi og kaker før sonen skulle få seg ei god natts søvn.

Asgeir Aase seier det er første gong han har høyrt om at ei slik korg har sett seg fast ute på eit fjordspenn. Vogna var heilt ny, og blei for første gong brukt på dette oppdraget.

Ifølgje konsernsjefen tyder mykje på at ein aksling har svikta. Dei to arbeidarane oppdaga feilen då dei skulle tilbake i halv sjutida måndag ettermiddag. Espelund og Farstad prøvde å reparere korga på spennet, men måtte gje opp.

— På mange måtar var vi heldige med at vogna sette seg fast der ho gjorde, knapt 100 meter over fjorden. På mange fjordspenn skjer arbeid i fleire hundre meters høgde.

Snu alle steinar

Ifølgje Aase kjem SFE no til å snu alle steinar for å hindre at slikt skal skje igjen. Det første er å ta kontakt med leverandøren for å finne ut kva som svikta.

— Kva med redningsutstyr ute i korgene, Aase?

— Ja, vi vil no undersøkje om og kva som finst av slikt utstyr.

Fallsikring og varme klede er obligatorisk når du jobbar under slike forhold.

Det seier Sigbjørn Dale, montørformann i BKK nett. Han har long erfaring med denne type arbeid, og har stor respekt for at verforhold kan vere barske og at uforutsette situasjonar kan oppstå.

Må ha en plan

— Prinsippet er at du må ha ein plan for redning hvis uhellet skulle vere ute, seier han.

— Sjølve jobben kan vere relativt enkel å utføre. At det er høgt over fjorden og langt frå land er ikkje noko problem når du har erfaring med den type arbeid. Men du må likevel heile tida vere førebudd på at det kan skje noko uventa.

Han meiner det er viktig å ha dobbeltsikring på alt utstyr og klatretau så ein kan komme seg trygt ned.

— Du er også nødt til å tenkje over at det lett kan skje at du må tilbringe ei tid i korga utsatt for ver og vind. Det betyr varme klede og kanskje litt ekstra mat og drikke, seier han.