Vossingane sitt felles juletre for året er kome på plass attmed Simons-Margreta på Torget, klart til pynting med lys. Treet er ei koreaedelgran (Abies Koreana) og dermed ferdigpynta elles, med oppoverstrebande kongler.

Skjorareir

— Dessutan følgjer eit skorareir med, røper gartnar Arne Kjell Skeie, som har gitt treet til kommunen.

Treet er nærare 40 år gammalt, og har vakse seg faretugande nær bustadhuset til Skeie, som tidlegare dreiv Vossevangen Gartneri i Ringheimsvegen. Koreaedelgrana er med andre ord svært kortreist, trass det eksotiske namnet.

Amerikanar før

Det er ikkje første gongen skogbruksbygda Voss har juletre av utanlandsk opphav på Torget. For fire år sidan samlast gåvmilde vossingar om Frelsesarmeen si julegryte innunder ei julegran av amerikansk herkomst, men med nesten like kort veg til torgs, frå Lekvebakken.

Kva synest du om den eksotiske grana? Skriv gjerne nokre ord i kommentarfeltet!

NATURLEG JULEPYNT: Ei koreaedelgran heng ikkje akkurat med konglene.
ARNE HOFSETH