GUNNAR WIEDERSTRØMGunnar.wiederstrom@bt.no

— Det var ikke vår mening at vi skulle kreve 100.000 kroner for bygninger og fem mål tomt. Jeg ser jo at det er et gap mellom det vi kjøpte gården for og den prisen som Koppen ble tilbudt, sier Ove Håland, en av aksjonærene i Loftås Utbygging AS som kjøpte gården til Nils Koppen.

Glad for hjelp Håland skylder på advokaten som fremsatte dette tilbudet over telefon til Koppens advokat.- Tatt i betraktning den prisen dere betaler for gården, er det ikke rimelig at Koppen får overta hus og grunn vederlagsfritt?- Jeg personlig vil ikke ha noe imot at Koppen får det gratis, men jeg er ikke alene om å bestemme i selskapet. Vi skal helt sikkert bli enige med Koppen og advokaten hans. Dette er et billig kjøp for oss dersom alt går bra og vi får konsesjon og bygger ut eiendommen, sier Håland.

Øvrighet i ryggen Dette er ikke den eneste meldingen som har gjort Koppen mer optimistisk. At vennen Tor Helge Kvinge nå vil garantere for advokatutgifter er viktig. Etter å ha vært langt nede de siste månedene, øyner Koppen muligheter.

— En kan ikke annet enn å se lyst på det.

— Hvorfor har du ikke tatt dette opp med Kvinge før?

— Jeg følte at han hadde nok med sitt, og du kan ikke gå rundt å syte til alle heller.

Koppen er glad for hjelpen og støtten han nå får.

— Jeg har både øvrighetspersoner og Bergens Tidende i ryggen. Jeg tror ikke Håland var klar over alt bestyret da han bød på dette. Da hadde han sikkert ikke bydd, sier han og ler.

Fattig trøst Ordfører Ole Kleiveland på Osterøy er og blant dem som har reagert på Koppens situasjon.

— Slik BT har presentert saken er det ikke vanskelig å være enig i at Koppen har kommet dårlig ut.

— Er det med utgangspunkt i andre fakta grunn til å se annerledes på saken?

— Jeg vet ikke hva som er blitt gjort med denne saken. Men jeg vet at administrasjonen ble bedt om å undersøke om noe kunne gjøres da vi fikk høre om tvangssalget i sommer, men tilbakemeldingen var at vi ikke kunne forhindre salget.

Skylder på andre - Ble det vurdert å gi Koppen juridisk bistand?

— Det kjenner jeg ikke til. Men etter at salget fant sted satte vi som vilkår for å gi konsesjon at Koppen skulle få overta våningshus, låve og et tomtestykke. Det var da Koppen sto i fare for å bli kastet ut.

— Det var vel en fattig trøst for Koppen med tanke på det gapet det er mellom prisen han fikk på gården og gårdens reelle verdi.

— Jeg ser jo den.

Ordfører Ole Kleiveland sier at namsretten, eiendomsmekler og kreditorer må bære hovedansvaret for at Koppens sak har fått et så uheldig utfall.

Les også: Kan kreve erstatning-Gjør kjøpet på nytt

OPTIMISTISK: Nils Tomas Koppen er mer optimistisk med tanke på muligheten til å få gården sin tilbake. (Foto: Ørjan Deisz)