— Vi legger frem en helhetlig vedlikeholdsplan for hele den kommunale bygningsmassen.

Planene gjelder for årene 2014-2017, sier finansbyråd Liv Røssland (Frp).

— Planen skal revideres årlig.

Planen omfatter totalt 1000 bygg med over én million kvadratmeter og skal gi tidfestet handlingsplan for kartlegging og tilstand til samtlige kommunale bygg. Alle bygg skal være ferdig kartlagt innen 2017.

Det er ti år siden den forrige vedlikeholdsplanen for kommunale bygg. I den perioden har Høyre og KrF sittet ved makten i Bergen sammenhengende, mens Frp har vært med på ferden i fem år. At Bergen har vært så lenge uten vedlikeholdsplan, imponerer ikke Arbeiderpartiet synderlig.

— Kommunen har vært uten klare styringsdokument i over ti år. Det er en grov forsømmelse, sier Pål Hafstad Thorsen (Ap), leder for oppvekstkomiteen i Bergen.

Rødgrønt ideal

Byrådet velger å kopiere rødgrønne Trondheims modell for vedlikehold.

— Modellen har vært vellykket, sier Røssland.

I trøndernes hovedstad følger skolene en fireårssyklus der skolene har planlagt vedlikehold hvert fjerde år. For hvert enkelt skoleanlegg utarbeides en tiltaksplan av Trondheim eiendom. Som underlag er det året før gjennomført tilstandsanalyser for tekniske og funksjonelle forhold

— Dette vil gi årlige vedlikeholdskostnader på 344 millioner når alle bygg er i tilfredsstillende stand, sier Røssland.

— I 2013 er vedlikeholdsbudsjettet på 226 millioner.

- Kommer oss i møte

— Ap har foreslått en endring hvor rektorer og lærere konsentrerer seg om undervisningen og at vaktmesteren får ansvar og fullmakter til å vedlikeholde byggene, sier Hafstad Thorsen.

— Byrådet kommer oss i møte og foreslår klokt en ny ordning med byggforvaltere, som sammen med teknisk driftspersonell og vaktmester får et dedikert ansvar for skolebyggene.

Egen sak om vaktmestertjenesten vil følge senere.

— Alle skal bli hørt for det blir konkludert i den saken. Det er viktig for at vi skal få til en god vaktmesterordning, sier Røssland.

— Det vil gå noen år før vi er i mål med gjennomføringen av planen. Vi skal gjøre alt vi kan for at de folkevalgte om 40 år ikke vil stå i samme situasjon som vi har gjort nå.