— Jeg ønsker på ingen måte noen ny VA-sak, sier Arbeiderpartiets Ruth Grung.

Med VA-sak mener hun kommunens vann- og avløpsgebyr som var ulovlig høye på 90-tallet, noe som har ført til en storm av henvendelser fra innbyggere som vil ha tilbakebetalt penger.

Det var Grung som i bystyrets oppvekstkomité anmodet om at kontrollkomiteen skulle vurdere SFO-prisene, etter at prisene økte med 590 kroner pr. måned i løpet av høsten i fjor.

Tror prisen en i grenseland

— Nå er vi farlig nær at foreldrene betaler hele kostnaden ved SFO og vel så det, sier hun.

Grung, som inntil i fjor sommer var byråd for skole og barnehage, mener kommunen må lage et selvstendig regnskap som viser hvordan foreldrebetalingen blir brukt, og hvor mye SFO koster totalt.

Hun mener også foreldrene bør få større innflytelse over SFO og at det er urettferdig at standarden og bemanningen på SFO varierer så mye, hvis foreldrene betaler så godt som hele utgiften.

— Tror du at kommunen krever inn mer enn det som er tillatt?

— Når prisen er så høy som den er i dag, 1975 kroner måneden for noen timer om dagen, så vet jeg ikke. Men jeg er glad for at kontrollutvalget skal se om dette går rett for seg, sier hun.

- Ikke for dyrt

Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit er ikke redd for at kommunen tar seg for mye betalt.

— Dette er vi sikre på, med mindre det er gjort en regnefeil. Etter de nye reglene kan vi regne med kostnader vi ikke tidligere kunne ta med, slik som husleie, lys, og varme, sier han.

Etter kommunens beregninger subsidierer kommunen skolefritidsordningen med 207 kroner i måneden pr. barn. Etter disse beregningene kan altså kommunen øke prisen med ytterligere 207 kroner og likevel holde seg innenfor loven.

— Kommer det en ny prisøkning?

— Jeg vil ikke ta noe initiativ til ytterligere prisøkning, lover byråden.

KRITISK: Ruth Grung(Ap), som inntil i fjor sommer var byråd for skole og barnehage i Bergen, mener kommunen må lage et selvstendig regnskap som viser hvordan foreldrebetalingen blir brukt, og hvor mye skolefritidsordningen koster totalt.