I gårsdagens BT sto resultatene av en undersøkelse av en kontroll over rutinene for å sjekke lekeplasser i Bergen. Den slo fast at kommunen ikke har gode nok rutiner for å sikre at lekeplassene er trygge.

Det har de seineste årene vært flere alvorlige ulykker der barn har omkommet i eller av utstyr på lekeplassene.

— Mindre krav

— Kommunen har gjort seg selv ute av stand til å gjøre kontrollene skikkelig, sier Trond Hjelmeland. Han er leder i Bergen tekniske fagforening, som organiserer rundt 800 av kommunens ansatte innenfor teknisk drift.

Grunnen, mener Hjelmeland, er at for mye av tjenestene er konkurranseutsatt.

— Vi hadde en gang 65 i parkavdelingen, som hadde ansvar for å kontrollere og vedlikeholde lekeplassene. Nå er det 15 igjen på bydriften. Det er klart at det går ut over sikkerheten ved lekeplassene, sier han.

Og ved å konkurranseutsette, blir det igjen mindre krav, mener Hjelmeland.

— Vi har sett anbudsvinnere uten godkjente kontrollører til å sjekke lekeplassene. De får gjerne låne papirene til en underleverandør igjen, men hva hjelper det når ikke kommunen har gode nok rutiner til å kontrollere at alt er riktig, spør han.

Svikt i oppfølgingen

Bergens byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, tilbakeviser på det sterkeste at anbudsrunder svekker sikkerheten.

— De som får anbudene, gjør det etter forhåndsavtalte kriterier. Vi som bestillere har et klokkeklart ansvar for å følge opp at jobben blir gjort.

Rapporten over lekeplassikkerheten, som kommer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), gir strykkarakter til kommunen på denne oppfølgingen. Iversen innrømmer at den har vært for dårlig.

— Men dette har vi nå tatt tak i, sier Iversen.

Bergen kommune har allerede begynt å dele ut av de fem millioner kronene øremerket til nytt og sikkert barnehageutstyr.