KJELL ØSTERBØ KARI PEDERSEN

— I løpet av første halvår vil vi i gang med skjenkekontroller om bord på fergene som går til Danmark og England, sier Alsaker til Bergens Tidende.

I gårsdagens Bergens Tidende etterlyste restauranteier Per Jørgensen skjenkekontroll på utenlandsfergene.

Jørgen hadde vært på tur med danskefergen til Color Line og ble sjokkert over det han oppfattet som ukontrollert flatfyll.

På land får skjenkestedene jevnlig besøk av kontrollører som sjekker at det ikke serveres alkohol til synlig berusete og mindreårige, og at skjenketidene overholdes.

På land er det kommunen som utsteder skjenkebevilling og har ansvaret for kontrollen.

Fergene får skjenkebevilling utstedt av fylkesmannen, som er statens representant i fylkene. På Fjord Lines ferger har det aldri vært kontroll, kom det frem i BT i går.

Da spørsmålet først var stilt om ikke utenlandsfergene burde sjekkes på samme måte som utestedene, var Alsaker rask med å love handling. Fylkesmannen bestemte i går at ekstra-ressurser som embetet er tilført, vil bli brukt til å få gjennomført den manglende kontrollen.

Informasjonsdirektør Atle Kvamme i Fjord Line ønsker kontrollørene velkommen.

— De må bare komme, vi er ikke redde for det.

— Hvordan kan skjenkekontrollen pågå rent praktisk, når kontrollørene skal dukke opp ubedt og uventet.

— Det er ikke noe problem, de kan vel bare reise som privatpersoner, sier Atle Kvamme.