— De kan bare slappe av sier Ronny Karlsen, vaktkommandør ved 110-sentralen til engstelige folk på Garnes og i Vaksdal-området som har sett at det brenner på Bruvik.

Det samme sier brannsjef Tore Nesbø i Fitjar brannvesen til folk som har sett voldsom røykutvikling i området ved Midtfjellet vindpark.

Skal lage beite

— Det er en del bønder som holder på å svi av lyng og brake for å lage beite ved Olstjørn. Det har de fått tillatelse til, sier Nesbø.

Det er et forholdsvis stort område som skal svis av, uten at Nesbø kan si nøyaktig hvor stort det er.

— Det er klart det blir mye røyk, og det ser dramatisk ut. Men dette er erfarne folk, som foretar slik sviing hvert år. Jeg regner med at de har god kontroll i år også.

Taktekker og blilkkenslager Ove K. Helland på Rimbereid, som tok bildet av brannen, bekrefter at den virker dramatisk.

Trodde brakkerigg brant

— Røyken var så voldsom at jeg fryktet at det var brakkeriggen ved vindparken som stod i full fyr, sier Helland.

Brannsjef Nesbø sier at tillatelsen bøndene har fått gjelder for en dag, og at planen er at beitesviingen skal avsluttes lørdag.

Også på Osterøy er det snakk om en bråtebrann, i terrenget rett opp for Bruvik kirke.

— Dette er kontrollert brenning av brake og annet rask i terrenget opp mot snøgrensen. De som holder på med det har fått tillatelse til brenningen, sier Ronny Karlsen ved 110-sentralen.

Han legger nå ut en twittermelding om at folk ikke trenger melde fra om denne brannen.

— Folk er ganske flink til å melde fra når de observerer noe som ser ut som brann, sier Karlsen.