Dette går frem av en pressemelding fra Bergen kommune.

Rundt om i hele Norge vil kommunale brannvesen og lokale eltilsyn i dagene 9., 10. og 11. desember ringe på døren for kontroll og informasjon i 25.000 boliger.

Aldri før har det vært gjennomført en så omfattende og koordinert boligkontroll her i landet. Bakgrunnen for aksjonen er at antall boligbranner tredobles i forbindelse med jule— og nyttårsfeiringen.

For Bergen brannvesens vedkommende gjennomføres aksjonen med personell fra brannforebyggende avdeling og beredskapsavdelingen, samt personell fra Det lokale eltilsyn, går det fram av pressemelingen.

De skal oppsøke totalt 3500 boliger i Bergen for kontroll, veiledning og informasjon.

Kontrollen går på en rekke punkter knyttet til elementer som røykvarsler, slokkeutstyr og rømningsforhold, samt de vanligste årsakene til brann. Det er utover dette lagt vekt på å gi god informasjon om hvor enkelt det er å ta bort årsakene til de fleste brannene.