TOR LEIF PEDERSEN

Tolldistriktssjef Ivar Sletten ved Bergen Distriktstollsted sier til Bergens Tidende at de i lang tid har planlagt for det tilfelle at det blir innført importforbud fra hele EU.

— Når regjeringen nå har innført et så omfattende tiltak, forsterker vi innsatsen sterkt her i Bergen. Det vil være flere tollere til stede når fly og ferger ankommer fra EU-land. Da vil vi kontrollere bagasje for å forhindre at det tas inn kjøtt, ost og andre klovdyrprodukter fra EU-landene. Og vi vil ha vakthold ved fergene når de ligger ved kai. Vi kommer også til å kontrollere varer og post ved Postverkets sorteringssentral på Mindemyren, sier Sletten.

— Trenger dere hjelp fra politiet eller sivilforsvaret med så omfattende kontroll?

Vil vurdere hjelp fra politiet — Nei, vi omprioriterer virksomheten blant våre ansatte. Det blir trukket inn ansatte fra andre arbeidsoppgaver i etaten for å dekke en omfattende grensekontroll. Med våre 90 årsverk kan vi klare det en periode, selv om det går ut over andre oppgaver. Skulle ikke dette være tilstrekkelig for en god kontroll, vil vi vurdere å be om assistanse fra politi eller sivilforsvar, sier Sletten.

— Folk må fortsatt tråkke ned i kar for å desinfisere skotøyet både ved ankomst Flesland og Skolten fra EU-land?

— Ja, og det er veterinærmyndighetene som står for disse tiltakene. Erfaringene er at de reisende har full forståelse for dette tiltaket, sier tolldistriktssjef Ivar Sletten.

Her er tiltakene Tiltakene som nå innføres på klovdyr og klovdyrprodukter fra EU, er de samme som allerede er innført mot Storbritannia og Nord-Irland. Det innføres forbud mot å innføre levende klovdyr og ferskt kjøtt, kjøttprodukter, melk, melkeprodukter og andre produkter av klovdyr.

Personer som ankommer Norge fra et EU-land, har forbud mot å ta kontakt med norsk husdyrbruk. Dette innebærer at det uten spesiell tillatelse fra Statens dyrehelsetilsyn eller distriktsveterinæren ikke er tillatt å oppsøke husdyrrom med klovdyr etter en slik reise.

Dersom privatpersoner har med seg ferskt kjøtt, kjøttprodukter og melkeprodukter til Norge fra EU-land, ber myndighetene om at disse varene blir levert tollmyndighetene ved flyplass, grensestasjon eller ankomsthavn.

Ikke kjøttmangel Selv om det nå blir totalforbud mot import av kjøtt fra EU, vil det ikke bli tomt i kjøttdiskene i Norge. Norske kjøttprodusenter kan dekke markedet i mange uker.

— Vi har slakting som i stor grad dekker det norske markedet og vi har en del på lager. Det er ingen grunn for forbrukerne å frykte at vi går tom for kjøtt. Og det er ikke noe poeng å hamstre kjøtt, sier direktør Knut Framstad i Norsk Kjøtt. Han opplyser at før munn— og klovsyken brøt ut, regnet Norsk Kjøtt med å importere 7100 tonn kjøtt av en totalproduksjon på 214 300 tonn i løpet av 2001.

Svenskegrensen verst Grensene kan umulig stenges helt. Ved flyplassene og fergestedene har Tollvesenet god oversikt. Den store utfordringen blir grensen til Sverige. Hvis alle biler ble stoppet ved grensen, ville køen gå langt ned på Kontinentet. Derfor blir det bare snakk om stikkprøver. Tollvesenet håper at både privatpersoner og importører raskt forholder seg til et importforbud. Tollvesenet frykter først og fremst den organiserte smuglingen.

Kilder: NTB og Aftenposten Interaktiv

Les også: Ikke prisøkning på kjøtt Hanssen: Importforbud en vanskelig avgjørelse Tollkø langt inn i Sverige- Munn og klovsyke kan være i Norge Sverige reagerer på norsk importforbud Jublende bønder avslutter aksjonene Bondevik: - På tide med totalforbud - Kjøttdiskene tømmes ikkeEU: Importforbud er urimeligVurderer totalforbud mot EU-kjøtt Bønder stenger svenskegrensen - Munn- og klovsyke en global trussel - Har kontrollkapasitet ved grensene foreløpig Krisemøte etter fransk utbrudd av munn- og klovsyke Ny sykdomspanikk i Europa Fakta/ munn- og klovsyke

  • Munn- og klovsyke (MKS) er en ekstremt smittsom virussykdom som rammer klovdyr. Både husdyr som storfe, småfe og svin og ville dyr som rådyr og hjort kan blir angrepet.
  • Sykdommen gir feber, depresjon, bevegelsesbesvær, kraftig sikling og dannelse av væskefylte blærer i munnhule, nesehule, på mulen, i huden og på jur og spener.
  • Munn- og klovsyke er ikke farlig for mennesker, men mennesker kan fungere som smittebærer ved at viruset kan overleve i neseslimhinnen i mer enn 48 timer.
  • Det har de siste ukene vært registrert 163 tilfeller av sykdommen i Storbritannia, mens tirsdagens tilfelle i Frankrike er det første som er registrert på kontinentet i denne omgang.
  • Storbritannia hadde i 1967-68 historiens største utbrudd av sykdommen. Det ble slaktet 434.000 klovdyr, og epidemien kostet landet 3 milliarder kroner. Norge har ikke hatt sykdommen siden 1952, mens Danmark var rammet i 1983 og 1985.

NTB