BODIL STEIN, NTBEt forskningsutvalg skal i regi av Lotteritilsynet nå kartlegge alle automatene og gjennomgå plasseringen av dem. Samtidig ta r norske myndigheter sikte på å gjennomføre en større befolkningsundersøkelse om spilleavhengighet. Undersøkelsen vil ta et par år og munne ut i forslag til både forebyggende tiltak og behandlingsformer for spilleavhengige.Det anslås at det finnes mellom 25.000 og 30.000 spilleautomater i Norge. Til sammenligning har Sverige bare en tredel og Danmark og Finland under halvparten. Plassering — Noe av det første vi vil gjøre, er å kartlegge hvor mange spilleautomater vi har her i landet, og hvor de er plassert. De som befinner seg utenfor voksenpersoners kontroll, vil bli flyttet slik at betjening eller ansatte har tilsyn med dem som spiller. Vi vil foreta omfattende stikkprøver i markedet for å se hvordan 18-årsgrensen blir oppfulgt, sier direktør Atle Hamar i Lotteritilsynet. Spilleautomater vil også bli merket med opplysninger om hvor personer med spilleproblemer kan henvende seg for å få hjelp. Disse tiltakene vil bli gjennomført i løpet av året som kommer. Røde Kors enig - Det er helt avgjørende for oss som en aktør at dette markedet blir regulert på en ordentlig måte. Vi må vite noe systematisk, og vi aktører må også ta et ansvar for utviklingen i markedet, sa generalsekretær i Røde Kors Sven Mollekleiv på et seminar om spilleavhengighet i Oslo onsdag.Han påpekte at de aller fleste samfunn har spill. Men hver person som rammes av spilleavhengighet, er en person for mye. Den store utfordringen er å holde spillingen under kontroll og regulere virksomheten.- Det skal ikke være slik at barn blir utsatt for avhengighet. Det må følges opp med tilsyn. Fortsatt er det mange steder der det ikke er tilfelle, sa generalsekretæren i Røde Kors.Han representerer en organisasjon som får store deler av sine inntekter fra spilleautomater, men ser ikke bort fra at det kan bli aktuelt med en viss reduksjon av antallet spilleautomater.Til sammen ble det i fjor omsatt for 9,1 milliarder kroner på gevinstautomater her i landet.