Politiadvokat Kåre Songstad i Bergen vil ikke si hva politiet i sin innstilling til statsadvokaten mener om tiltalespørsmålet. Siden Karlsvik er embetsmann, er det Kongen i statsråd som i siste omgang avgjøre om det skal reises tiltale mot ham. Men før saken kommer så langt, må den i tilfelle innom Riksadvokaten for vurdering der.

Karlsvik ble i november i fjor permittert fra sin stilling som sjef for Fellesstaben i Forsvarsstaben etter mistanke om økonomiske misligheter mens han var sjef for Sjøforsvarets skoler i Bergen.

Mistankene mot Karlsvik gikk nærmere bestemt ut på at han skal ha latt Forsvaret betale en rekke private regninger, blant annet for middager og golfturer.

Forsvaret har også gransket reiseregninger fra kontreadmiralen. Denne granskingen ble avsluttet i mai, og saken er videresendt til Forsvarsdepartementet for videre behandling.