Slik BT tidligere har skrevet, planlegger firmaet Rolf Olsen AS å gjenoppbygge sjøboden i Sandviksboder 77. Siden bygget ble revet for over 20 år siden, har beboerne i Sandviken benyttet seg av den vesle sandstranden på området.

Men nå er det slutt: Fylkesmannen har nemlig avslått klagen fra Strandens grend velforening. Dermed blir kommunens vedtak om at det 15 meter høye kontorbygget kan reises, stående.

— Med dette vedtaket vil beboerne i Sandviken miste all tilgang til sjøen. Vi føler oss overkjørt, sier Geir Næss, styremedlem i Strandens grend velforening.

- Raserer sjøtilgangen

Byantikvaren har gitt klarsignal til nybygget fordi fasaden fra den gamle sjøboden skal beholdes. Men naboene bestrider at dette er en kopi.

— Kopien er langt fra originalen fordi dette bygget vil bli 1,3 meter høyere. Når boden kommer vil sjøutsikten fra det populære turområdet i Sandviksveien forsvinne helt, sier Næss.

Fylkesmannen er derimot enig med kommunen i at høyden ikke utgjør en avgjørende ulempe, og at naboene må ha vært forberedt på at bygget skulle gjenreises.

Velforeningen er først og fremst opptatt av at allmennheten mister tilgangen til sjøen, noe de mener verken Fylkesmannen eller kommunen har tatt hensyn til.

— Mens politikerne vanligvis snakker om hvor viktig det er å sikre allmennheten tilgang til sjøen, velger de nå å gjøre det stikk motsatte; de raserer sjøtilgangen vår, sier Næss.

Når det nye kontorbygget kommer vil stranden miste all verdi fordi bygget går langt ut i vannet. Stranden blir en tarm mellom to bygg og vil være i skyggen det meste av tiden.

Etter å ha kjempet mot planene i flere år, har naboene nå ikke flere klagemuligheter igjen.

— Vi har kjempet det vi kan. Nå vil vi at folk i alle fall skal være klar over at politikerne med vitende vilje har fratatt dem dette friluftsområdet som vi har hatt i over 20 år, sier Næss.

Viser til annen, planlagt strand

Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, erkjenner at innbyggerne mister friluftsområdet, men sier ønsket om å gjenoppføre sjøbodmiljøet i Sandviken har veiet tyngst i denne saken.

— Det er viktig å forstå Sandvikens historiske karakter. Sandviken har vært tett utbygd, faktisk et Venezia i miniatyr. Med boder som har stått langt ute i sjøen har det bare vært små gløtt med tilgang til sjøen.

Hun viser til at området har utbyggingsstatus i kommunedelplanene i flere år, og at naboene visste at det kom til å bygges her.

— Jeg har likevel stor forståelse for at innbyggerne over tid har vent seg til at det står ubebygde tomter, og at det er en dramatisk endring når disse gjenoppføres.

Som plaster på såret viser hun til at beboerne i stedet kan benytte seg av Kristianholm, hvor kommunen planlegger et reaksjonsområde med badestrand.

Alternativ løsning

Naboer og velforening har ikke helt gitt om håpet om at den planlagte boden ikke skal bli en realitet. De har fått tegnet en alternativ løsning hvor sjøboden plasseres på tvers av stranden, slik at badestranden kan bestå.

— Vår eneste mulighet er å appellere til sunn fornuft. Vi mener det lett skal la seg gjøre å kombinere allmennhetens tilkomst til sjøen, samt eiers interesser, hvis man bare er villig til å snu og senke boden litt.

Hvordan ivareta både nærings-og beboerinteresser i Sandviken? Skriv gjerne en kommentar.