Litt før klokken halv elleve torsdag kom det melding om røykutvikling fra ventilasjonsanlegget på et kontorbygg i Møllendalsbakken 5. Politiet og brannvesenet rykket ut.

— Det ble meldt om røykutvikling i et styringsskap for ventilasjonsanlegget. Bygget ble evakuert og det ble satt inn røykdykkere. Det er ikke meldt om åpen ild, forteller vaktkommandør Jan Henning Fossedal ved Bergen Bannvesen til bt.no.

Ifølge Fossedal skal evakueringen ha forløpt uten problemer. Helse Bergen er leietaker i kontorbygget i Møllendalsveien.

Ved 10.45-tiden kunne folk vende tilbake til arbeidsplassene i kontorbygget.

— Vi rykket ut både fra hovedstasjonen og Sandviken brannstasjon. Vi tok dette på alvor, sa brigadeleder Kjell-Ove Christophersen til bt.no da aksjonen var avblåst.

STORUTRYKNING: Røykutvikling fra ventilasjonsanlegget på et kontorbygg i Møllendalsveien førte til evakuering av bygget.
pål engesæter