Det er trist å høre Senterpartiets Ola Borten Moe gå ut mot kontantstøtten, og påstå at så fort full barnehagedekning er på plass, bør ikke det offentlige lenger ”subsidiere familier som ikke bruker et offentlig tilbud”.

Dette viser at Ola Borten Moe slett ikke har forstått hvorfor kontantstøtten er en viktig og riktig velferdsordning. Kontantstøtten er ikke bare ment som en kompensasjon til de som ikke har fått offentlig barnehageplass.

Hovedformålet med kontantstøtten er at den skal fungere sammen med full barnehagedekning, slik at småbarnsforeldre skal ha en reell mulighet til å velge hvordan de ønsker å oppdra og ta seg av barna sine mens de fortsatt er svært små. Kontantstøtten gjelder faktisk bare mens barna er 1-3 år!

Dette gir foreldrene større mulighet til å bestemme rammene rundt sine barns liv i deres første leveår enn de ellers ville hatt. Foreldrene kjenner sine egne barn best og står dem nærmest, og det er derfor både riktig og viktig med en slik valgfrihet som kontantstøtten gir. Det dreier seg om å vise tiltro til foreldrene og respektere at forskjellige familier har behov for ulike typer støtte fra samfunnet mens barna er små – for noen heltids barnehageplass, for andre deltids, mens mange ønsker å jobbe fulltid med egne barn mens de fortsatt er så små som 1-3 år.

Det blir derfor temmelig misvisende å stemple kontantstøtten som en ”subsidiering” av det å ikke benytte seg av et offentlig tilbud. Det er jo nettop valgfriheten mellom kontantstøtte og en offentlig subsidiert barnehageplass som er selve det offentlige velferdstilbudet!

Frykten for at enkelte kvinner og menn kan komme til å nedprioritere karriere til fordel for familien er noe som jeg også har vanskelig for å skjønne.

Hvorfor skal sosialistiske politikere være så redde for å la enkeltmennesker og familier bestemme over sine egne liv? Det går da ikke utover deres egne karrierer om noen andre mødre og fedre skulle velge å ta noen år utenfor yrkeslivet for å tilbringe ekstra tid med barna!

Debatten om kontantstøtten er en av de sakene som best får fram viktige ideologiske skillelinjer i norsk politikk: nemlig skillelinjen mellom de sosialistiske partienes desperate behov for å ta kontroll over folks liv fra de er 1(!) år gamle, og KrFs og andre partiers tiltro til at enkeltmennesker og familier selv er de rette til å styre sine egne liv!

Ola Johan Settem, fylkestingskandidat for Hordaland KrF

Enig eller uenig? Si din mening i kommentarfeltet under!