OGNE ØYEHAUG

Høybråten mener familiepolitikken er en vinner for Kristelig Folkeparti. Familiepolitikken skal partiet bruke for hva den er verdt når valgkampen skjerpes .

— Det er mange flere som støtter vår familiepolitikk enn som støtter vårt kristne grunnlag, sier partileder Dagfinn Høybråten til Bergens Tidende.

I går entret han talerstolen på partiets landsstyremøte med en fersk meningsmåling i ryggen, en måling som styrker troen på at velgere kan vinnes i kampen for kontantstøtten.

Målingen, som er utført på oppdrag av KrF, viser at syv av ti mellom 20 og 30 år er mot å fjerne kontantstøtten.

Ideologisk kamp

14 ganger ble Høibråten avbrutt av applaus under talen, og aller kraftigst applaus høstet han da han snakket om kontantstøtten:

Sosialistene vil fjerne kontantstøtten og ensrette familiepolitikken, forteller Høibråten fra talerstolen.

SV har programfestet at kontantstøtten skal bort, og Arbeiderpartiets Trond Giske sier en ny regjering vil fjerne kontantstøtten før den har fått av seg frakken, forteller han.

— Det blir en ideologisk kamp, sier Høybråten til Bergens Tidende.

Nytt partiprogram

Landsstyremøtet i KrF, som startet i Oslo i går, er en avgjørende milepæl på veien mot et nytt partiprogram som skal vedtas på det kommende landsmøtet i partiet.

Det er kommet inn nesten 2000 forslag til endringer i programutkastet fra programkomiteen.

Partiets andre nestleder og leder av programkomiteen, Knut Arild Hareide, sier han venter at fire saker blir de mest utfordrende for landsstyremøtet i helgen:

n EU-SPØRSMÅLET. Men Høybråtens klare råd om å holde på nei-standpunktet kommer trolig til å legge en kraftig demper på debatten. - Jeg innser det, sier ja-mannen Hareide.

n REGIONALPOLITIKK OG FYLKESKOMMUNENS FREMTID. - Jeg tror vi er veldig enige om at det er nødvendig med et tredje forvaltningsnivå, sier Hareide. Men hvordan det tredje forvaltningsnivået mellom staten og kommunene skal se ut, og hvilke oppgaver det skal løse, blir det dragkamp om, spår Hareide.

n FAMILIEPOLITIKK. Hvilke deler av familiepolitikken skal kjøres frem (i tillegg til forsvaret av kontantstøtten) og hvilke skal skyves i bakgrunnen. Hareide vil satse på fedrene. - Jeg mener at pappaperm er en viktig sak, sier han.

n KIRKEPOLITIKK. Hvor fri skal statskirken være i forhold til staten? - Der er utålmodigheten i partiet stor, sier Hareide. Han ønsker at kirken skal få en løsere stilling i forhold til staten og større makt til å utnevne egne ledere for eksempel. Men han advarer mot utålmodighet og ber partiet vente til et offentlig utvalg, Gjønnes-utvalget, kommer med sin innstilling neste år.

SATSER: - Det er mange flere som støtter vår familiepolitikk enn som støtter vårt kristne grunnlag. Derfor satser vi sterkt på f.eks. kontantstøtten, sier partileder Dagfinn Høybråten.
THERESE BORGE