Bydelsstyret ba byråd Lisbeth Iversen vurdere sambruksfelt på Ringvei Vest i god tid før åpningen av første byggetrinnet av det nye veianlegget.

— Vi har sett en kraftig økning av trafikken gjennom Fyllingsdalen og tror at det må gjøres en del ting i tillegg til de tiltakene som allerede er kommet, sier Gunnar W. Ramsdal, leder i Fyllingsdalen bydelsstyre.

Fartsputer og noen korte kollektivfelt var på plass i Fyllingsdalen før Knappetunnelen åpnet, men Ramsdal mener dette ikke er nok.

Trafikken går bedre fra Kokstad om ettermiddagen, men køen i retning Loddefjord står langt inn i den nye tunnelen. Køen har flyttet seg fra Kokstad til Sandeidet og mange velger raskeste vei til sentrum, som nå går gjennom Fyllingsdalen.

Positivt svar

«Erfaringene fra sambruksfeltet på Flyplassvegen samt under luftforurensningen i vinter er i hovedsak gode. På Ringvei Vest er det kun sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til av/påkjørsel på Strømme, men ikke verre enn at de bør kunne løses ved redusert hastighet i dette området, » skrev Ramsdal i sitt brev 16. juni i år.

Han får positiv respons fra Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling, klima og miljø. I sitt svar anbefaler hun å vurdere saken i det pågående arbeidet med sambruksfelt på alle innfartsårer.

Fyllingsdalen bydelsstyre vil i tillegg ha fortgang i planene om innfartsparkeringsanlegget i Skarphaugen. De vil be om at anlegget prosjekteres i 2011 og blir oppført snarest mulig. I tillegg mener de at sykkelparkering nær bussterminalen ved Oasen vil være et viktig virkemiddel for å bidra til økt bruk av kollektiv transport.

— Det blir spennende å se om folk vil kjøre om Loddefjord og benytte seg av Ringvei Vest når den står helt ferdig om fire år, eller om de vil fortsette å kjøre gjennom Fyllingsdalen, sier Ramsdal.

Trafikksikkerhet viktigst

I vinter i perioden med dårlig luftkvalitet, ble det midlertidig innført sambruksfelt på innfartsårene. Fartsgrensen ble redusert.

Politiet har ikke vurdert sambruksfelt i Fyllingsdalen, men ser på trafikksikkerhet og trafikkavvikling når de skal ta stilling til slike saker.

— Det er viktig at trafikksikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt. På Flyplassveien er det få av- og påkjørsler og man unngår hyppige feltskifter, noe som var et problem i Fjøsangerveien. Mange feltskifter er uheldig i forhold til trafikksikkerheten, sier Jens A Kleppe, leder for trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

Kan virke motsatt

Statens vegvesen er ikke enig i at sambruksfelt vil redusere gjennomgangstrafikken. Tvert imot.

— Sambruksfelt kan være en god løsning, men ikke i Fyllingsdalen. Der er det veldig stor busstrafikk og kryssene ligger veldig tett. Dersom privatbiler kommer inn i kollektivfeltene i tillegg, vil det bli en stor belastning for kollektivtrafikken, sier Marianne Skulstad, senioringeniør ved Statens vegvesen.

Hun er ikke overbevist om at trafikken har økt gjennom Dalen på grunn av Knappetunnelen, men sier det var ventet en generell trafikkvekst.

— Når Ringvei vest blir ferdig vil man se at det er raskest å kjøre via Liavatnet og da vil gjennomgangstrafikken i Fyllingsdalen gå ned, sier Skulstad.

Arbeidet med ny reguleringsplan for kollektivfelt gjennom Fyllingsdalen starter over nyttår. Skulstad mener trafikkflyten vil bedre seg litt også når bilistene blir vant med de nye fartsputene foran gangfeltene.

— Foreløpig ser vi mye rar kjøring og unødvendig fartsreduksjon. Det er mindre ubehag hvis du kjører i 40km enn 20km over disse putene.

Hva synes du om forslaget? Si din mening her.