Viola er en av mange som klager på servicen etter at Norgestaxi overtok drosjekjøringen for folk med trygderekvisisjoner for et par år siden. Taxier som ikke kommer når de skal og uakseptabel lang ventetid, er velkjente problemer.

Ny anbudsrunde

I førstkommende uke skal foretaksledelsen ved Haukeland Universitetssykehus drøfte problemet. Nå er det klart for ny anbudsrunde. Da vil Norgestaxi bli stilt på like linje med andre tilbydere. Anbudet skal lyses ut mandag.

— Ja, vi erkjenner at dette har vært et problem i lang tid, sier seksjonsoverlege Guttorm Brattebø ved Akuttmedisinsk seksjon i Helse Bergen.

— Dette er nok desidert det området vi får mest klager på, og vi forstår at mange blir frustrerte. Vi har forsøkt å få kontroll, og vi tar tatt problemet opp gjentatte ganger med Norgestaxi. En del tiltak er gjennomført, men vi ser at det kanskje ikke er nok, sier Brattebø.

Bakerst i køen

Denne gangen kom drosjen, og Viola rakk fysioterapitimen.

— Men jeg begynner å bli grundig lei av måten taxiselskapet behandler oss på. Det virker som vi havner sist i køen, hvis de i det hele tatt bryr seg med å komme, sier Kalhagen.

Onsdag for en uke siden forhåndsbestilte hun drosje dagen før i forbindelse med en fysioterapitime. Taxien kom ikke, og etter å ha ringt og purret tre ganger uten at noe skjedde, måtte hun hente frem sin lille minicrosser, en liten motorisert scooter, for å komme seg av gårde på egen hånd.

To ganger på en uke

— Det er ikke lange veien, men tungvint nok når du er dårlig til bens og delvis avhengig av krykker, sier hun.

Få dager senere skjedde det samme. Hun hadde forhåndsbestilt taxi som ikke dukket opp. Også denne gangen måtte hun ordne seg på egen hånd.

— Jeg skjønner ikke at de kan behandle oss slik. Det virker ikke som de bryr seg med å oppfylle sine forpliktelser i det hele tatt, sier Viola Kalhagen.

Mye surr og tull

På Wergeland Fysioterapi, der Viola Kalhagen har faste timer, kan de bekrefte at det er mye trøbbel med drosjene for tiden.

— Jo, vi opplever nesten daglig mye surr og tull som skaper frustrasjon og irritasjon, sier fysioterapeut Gro Elisabeth Fogstad.

— Det hender pasientene blir sittende og vente i over en time etter at de er ferdig med behandlingen. Det må gjerne flere purringer til, sier hun.

Fogstad mener at det gamle systemet før Norgestaxi overtok, fungerte atskillig bedre.

For få biler

Nestleder i brukerutvalget ved Haukeland sykehus, Helen Aareskjold, sier at utvalget flere ganger har drøftet situasjonen, som de finner uholdbar.

— Vi har bedt om at det blir gjennomført en systematisk brukerundersøkelse for å få fakta på bordet.

— Den er ikke blitt utført, så det er vanskelig å få kartlagt problemets fulle omfang, men vi ser jo at det er der. Nå forlanger vi at noe drastisk blir gjort. Problemet ser rett og slett ut til å være at det er for få drosjer, og det burde være mulig å gjøre noe med, for eksempel ved at flere taxiselskaper deler på jobben. Norgestaxi klarer ikke dette alene, sier hun.

Ventet 54 minutter

Aareskjold har selv ferske erfaringer med problemene.

For noen dager siden bestilte hun taxi fra hjemmet sitt på Nesttun til Akuttmottaket på Haukeland. Det tok 54 minutter før drosjen kom.

— Jeg sa fra at jeg skulle til Akuttmottaket. For alt de visste kunne det stå om livet. Da burde det kanskje ringe noen bjeller, men det gjorde det tydeligvis ikke, sier hun.

- Katastrofe fra dag én

— Norgestaxi har vært en katastrofe fra dag én.

Det mener fylkessekretær Jens Olav Johannessen i FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon), avdeling Hordaland.

Han representerer 49 organisasjoner med 30.000 medlemmer med stort transportbehov.

— Vi får stadig tilbakemeldinger fra folk som sier at de har måttet betale for alternativ transport fordi drosjen har uteblitt. For noen av dem som er nødt til å bruke taxi ofte, er dette en så stor utgiftspost at det knekker økonomien.

— Sånn kan vi rett og slett ikke ha det. Jeg skjønner ikke at helsemyndighetene ikke har grepet fatt i dette for lenge siden, når så mange lider under situasjonen hver eneste dag, sier Johannessen.

BINGO: Viola Kalhagen har to ganger i løpet av en uke opplevd at drosjen har uteblitt. Denne gangen kom den i rett tid. Men det er ikke riktig at vi skal være henvist til tilfeldigheter når vi trenger transport, sier hun.
Silje Katrine Robinson