Elevene i klasse 3 B ved Liland skole jobber ivrig da vi stikker innom. Med stø hånd fargelegger de spurvelurven, en stor fugl. Felt der setningen er sann, får en farge. Felt med påstander de ikke tror på, en annen. De 27 elevene trives med oppgaven.

Lærer Inger K. Bjoland går rundt med kjappe skritt. Flere elever har hendene i været. Mange vil ha hjelp på en gang.

— Husk hviskestemmen, sier hun.

— Jeg går med konstant dårlig samvittighet, innrømmer Inger K. Bjorland. Hun får ikke tid nok til hver enkelt elev. 27 elever i klassen er mye, mellom seks og fire elever for mye.

— Hvilke konsekvenser får det for deg om antallet timer til å dele klassen kuttes?

— Delingstimene er det lille ekstra som gir mulighet til å gi elevene litt bedre hjelp enkelte timer i uken. Klasser med 27 elever vil alltid ha noen som trenger ekstra hjelp. For meg er det skremmende at de har foreslått å kutte noe av denne viktige ressursen, sier Inger K. Bjorland.

I praktisk/estetiske fag deles de store klassene. Noen har sløyd, mens andre har søm. Kuttes delingstimene, blir det mindre mulighet til slik deling. Og en enkelt lærer kan ikke ha 27 elever i sløyd på en gang. I musikktimene kan noen ha dans og andre musikk. Kuttes delingstimene, står også dette opplegget i fare.

— Kuttene vil rett og slett føre til en forringelse av tilbudene ved byens skoler, sier rektor Gyri Skre.