• Sentralisert akuttberedskap og redusert sengetall.* De friskeste pasientene blir prioritert på bekostning av de svake.* Overbehandling og feilbehandling vil øke.* Byråkratiet vil vokse og dominere sykehusenes fagmiljø.* Arbeidsmiljøet blir svekket.* Folk og folkevalgte organer vil ikke kunne påvirke sykehusvesenets prioriteringer.