EIRIK DAMSGAARDeirik.damsgaard@bt.no Nå er 40-åringen i Bergen byrett frifunnet på 21 punkter i den omfattende tiltalen. Likevel er han dømt til 18 måneders ubetinget fengsel. Han må i tillegg betale 1,9 millioner kroner til sine kreditorer. Våge-saken er den mest omfattende konkurssaken i Bergen politidistrikt på mange år. Entreprenøren stod tiltalt for en liste med 30-40 punkter, blant annet momsunndragelser, bedragerier, skattesvik og underslag for totalt 20 millioner kroner. — Bomskudd fra politiet Åtte firmaer har gått dukken i tur og orden på 90-tallet. - Min klient er frifunnet på 21 punkter, og de fleste av de nyere forholdene han var tiltalt for. Dette viser at påtalemyndighetens sak var et bomskudd, sier advokat Christian Grahl-Madsen.Han tar et kraftig oppgjør med politiet, som siden 1997 har jobbet for å nagle Vågen til den omfattende konkurshistorien.I Vågens favør valgte retten å ta hensyn til hans sykdom, og at forholdene han er dømt for er flere år gamle.- Med unntak av to-tre punkter, er han utelukkende dømt for forhold der han erkjenner straffskyld. Dette kunne politiet ordnet med dom i forhørsretten for tre år siden, hevder Grahl-Madsen. Svært overrasket - vil anke Aktor Tore J. Sørland sier seg svært overrasket over dommen i Bergen byrett. Han vil be statsadvokaten anke til lagmannsretten.- Straffen ble også veldig lav. Retten har lagt vekt på at saken er gammel. Men mannen var aktiv frem til politiet pågrep ham i oktober 2000, sier Sørland.Han har ingen forståelse for at retten har latt Vågens helsetilstand være formildende. De nærmere 2 millioner kronene skal Vågen betale til skattefuten i Hordaland, kemneren i Bergen og DnB. Han ble i tillegg fradømt retten til å drive selvstendig virksomhet i fem år.