Helt siden nyåpningen av Fisketorget i 1997 har torghandlerne nytt godt av vogner som sørger for nødvendig forsyning av varmt og kaldt vann i torgbodene. Anskaffelse av slike vogner var et absolutt krav fra Næringsmiddeltilsynet, som ellers ikke ville tillate den tradisjonsrike handelen.Vognene ble i sin tid bestilt av Bergen kommune, til tross for at kommunen ikke hadde finansieringen i orden. Torghandlerne var heller ikke villige til å betale regningen. Det Nyttige Selskab, som skal arbeide for forskjønnelse av byen, valgte derfor å skjære igjennom. I hui og hast stablet de på beina selskapet Torgtrallen AS, skjøt inn 30 prosent av aksjekapitalen og sørget for lånefinansiering for vognene, som kostet 800.000 kroner. Meningen var at driftsselskapet for Torget, som den gang ennå ikke var stablet på beina, skulle ta over Torgtrallen AS så snart det lot seg gjøre. Betalte ikke leien Slik gikk det ikke. Fire år etter vogninnkjøpet er Det Nyttige Selskab og de andre aksjonærene i Torgtrallen AS tvunget til å slå selskapet konkurs. Mange av torghandlerne har ikke betalt leie som forutsatt, blant annet fordi de har vært misfornøyd med vognkvaliteten. Driftsselskapet Torget i Bergen AS, der kommunen er største aksjonær, har heller ikke vært villig til å ta over vognene, slik meningen var. Nå er det opp til konkursboet og Bergensbanken, som største kreditor, å avgjøre skjebnen til vognene. Dersom de vil, kan de fjerne utstyret og dermed sette en effektiv stopper for all torghandel i Bergen. — Det er for tidlig å si hva vi vil gjøre, sier bostyrer Stein Johannessen. Bergensbanken håper floken kan løses uten dramatiske konsekvenser. - Sannsynligvis vil vi prøve å finne en ordning til beste for alle parter. Men vi må selvsagt sikre verdiene våre så godt vi kan, sier administrasjonssjef Kim Lingjærde i Bergensbanken. Skuffet over kommunen Det Nyttige Selskab er skuffet over måten de er blitt behandlet på ý spesielt i Bergen kommune. - Kommunen kunne reddet selskapet. De har fått varsel om den kritiske situasjonen uten å reagere. Det er en ansvarsfraskrivelse jeg finner underlig, sier en skuffet Erik Næsgaard, preses i Det Nyttige Selskab. Han understreker at kommunen fra første stund sa at deres driftsselskap skulle ta over så snart det var på plass.- Vi ga først 750.000 kroner til opprustningen av Fisketorget, og tok deretter initiativet til å få på plass vognene slik at Torget kunne åpne etter timeplanen. Så ender det med at vi må gå den tunge veien til skifteretten fordi kommunen ikke oppfyller sine forpliktelser, sier Næsgaard.

FORSTÅR SKUFFELSEN: Torghandler Tom Rørnes skjønner godt at Det Nyttige Selskab er skuffet over at Torgtrallen AS har gått konkurs. Han mener kommunen har ansvaret for kalamitetene rundt vaskevognene på Fisketorget.
Foto: Marte Rognerud