Mens statsråd Victor D. Norman fortsatt teller på knappene om han i det hele tatt skal prøve å flytte Konkurransetilsynet ut av Oslo, kan byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, fylkesordfører Gisle Handeland og direktør Helge Dyrnes i Bergen Næringsråd i det minste gni seg litt i hendene:

De har i en rapport de har bestilt fra Samfunns— og næringslivsforskning (SNF) fått et solid knippe argumenter som gir de lokale myndigheter ny tyngde i kampen om å få de drøyt hundre arbeidsplassene.

Mange hopper av

Under ledelse av forsker Kjell J. Sunnevåg slår SND-rapporten fast at det bare er Bergen av byene utenfor Oslo som har et fullverdig utdanningstilbud innenfor jus og økonomi, som innfrir Konkurransetilsynets behov og virksomhet.

Han påpeker at nyrekruttering i svært stort omfang er nødvendig når statsinstitusjoner flytter ut av hovedstaden. De fleste ansatte nekter å flytte med. Erfaringer fra Norge, og ikke minst Sverige, viser at ni av ti ansatte må erstattes. Men det har nesten uten unntak vist seg å være ukomplisert å få tak i kompetent personale.

Hvis Bergen «overtar», vil rekrutteringen ikke by på noen som helst problemer, ettersom Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen utdanner de nødvendige fagfolk.

Arbeider mer effektivt

— De som har vært skeptiske og negative til å flytte ut statlige institusjoner, har på ingen måte fått rett. Det viser seg at etatene er blitt revitalisert og jevnt over arbeider mer effektivt enn før, sa Sunnevåg da rapporten ble presentert tirsdag.

Anne-Grete Strøm-Erichsen opplyste at storbyene har innledet et samarbeid med tanke på en viss felles opptreden hvis det blir alvor av å flytte ut så mange statlige institusjoner som Norman har forespeilt.

Hun mente at det er stor enighet blant disse byene om at Bergen bør få Konkurransetilsynet. Bergen har for sin del til gjengjeld støttet Stavanger i ønsket om å bli europeisk kulturby i 2008.

Gisle Handeland mente også at det er på høy tid at Bergen får tildelt en eller flere av de statlige etatene, for «det har ikke akkurat striregnet med statlige oppgaver til Bergen», som han sa.

Handeland var imidlertid klar over at sterke motkrefter vil bli mobilisert i det øyeblikk det blir alvor av flytteplanene.