— Dette kan vi ikke leve med i lengden. Da dør vi, sier gründeren Anved Aarbakke.

— Vi har over 70 ansatte som er fagorganiserte og mottar lønn i henhold til tariffene innen bygg og anlegg. Slik ønsker vi å fortsette. Men det vil vi ikke klare dersom mange av konkurrentene fortsetter å betale sine ansatte 50 - 60 kroner timen. Da har vi valget mellom å gjøre det samme eller avvikle virksomheten, sier Anved Aarbakke.

Han er eier og gründer av Solid Vedlikehold som driver all mulig overflatebehandling av kraftstasjoner, broer, industrianlegg og offshoreutstyr. Selskapet hadde i fjor et overskudd før skatt på 4,37 millioner kroner av en omsetning på 73,9 millioner kroner. Det er det beste resultatet i selskapets historie.

Den nye konkurransen fra norske selskaper som bruker innleid utenlandsk arbeidskraft fra Øst-Europa merket de for alvor første kvartal i år.

— Da falt prisene brått og dramatisk, sier daglig leder i selskapet Richard Cornell.

Regjeringen må ta fatt i

— Det ser ut til å ha blitt noe bedre utover året. Men dette er en problem som fagbevegelsen og den nye regjeringen er nødt til å løse, ellers vil det ikke være mulig å konkurrere, sier gründeren.

— De lave timeprisene kommer ikke frem i lyset fordi selskapene som driver sosial dumping opererer med faste priser. Overfor sine egne ansatte legger de inn diverse kostnader som husleie, hjemreiser, kosthold for å pynte på den lave timebetalingen. Men miljøet er lite, så vi vet jo hva disse utenlandske arbeiderne setter igjen med, mener Cornell.

Han har selv fem innleide utenlandske arbeidere for tiden. - Men de går alle på samme tarifflønn som våre norske arbeidsfolk.

Billigere enn lærlinger

Cornell roser Unionen fagforening i Hordaland og Roger Pilskog for deres arbeid med å skape ryddigere forhold i bransjen. Både han og Aarbakke håper derfor at de vil lykkes.

Skulle de ikke klare det vil det gå ut over hele bransjens fremtid. - Så lenge det er billigere å kunne ha en polakk ansatt enn norske lærlinger som vi har, så sier det seg jo selv, sier Aarbakke.

Den nye konkurransen kommer akkurat samtidig med selskapets sterke satsing på oljeindustriens undervannsmarked.

Brukte 10 millioner

Selskapet har bygget en moderne hall til 10 millioner kroner som skal tas i bruk fra mandag. Pengene har først og fremst gått med til et varme og ventilasjonsanlegg som har en så formidabel luftutskiftning, at man faktisk kunne drevet sandblåsing der inne uten bruk av maske.

I tillegg til at dette bedrer arbeidsforholdene for ansatte som jobber mot offshoremarkedet betydelig, så håper markedssjefen at dette også skal gi uttelling overfor de store kundene. Markedssjefen er sønn til gründeren. Det er de to som tar seg av kundene og alt salget. De har til og med det samme uvanlige navnet. Sønnen har bare hengt på jr. bak etternavnet. Dermed høres navnet også ut som en perfekt e-mail adresse.

De store kan rydde opp

— De store kundene blir stadig mer opptatt av å se våre produksjonslokaliteter og arbeidsforholdene til våre ansatte, sier junior.

— Det er også de samme store kundene som sitter på nøkkelen til å få fjernet den sosial dumpingen fra bransjen, mener Cornell.

— De stiller allerede krav om innsyn i sine underleverandørenes tariffer. Det er viktig at de da også sjekker realiteten og ikke bare aksepterer det de får servert, sier Cornell.

Til tross for at Solid Vedlikehold holder til midt mellom 130 offshorerelaterte bedrifter på CCB-basen så utgjør aktiviteten mot oljevirksomheten bare 10 prosent av omsetningen så langt.

Mer oljesatsing

— Med den nye hallen håper vi å øke denne andelen til rundt 20 prosent, sier junior.

Solid Vedlikehold er slett ikke helt uberørt av de høye oljeprisene og bonanzaen som rår i oljeindustrien om dagen.

— Vi merker jo det på all aktiviteten her ute på CCB. For oss betyr det pussig nok ikke bare mer oppdrag. Boreriggene tjener for eksempel så gode penger at vedlikeholdet, som blant annet vi driver med, blir redusert til et minimum. Men for all del. Vi gleder jo oss over det som skjer i næringen, sier gründeren selv og får støttende nikk fra jr.

Tor Høvik