Havnevesenet sier tvert nei til fiskesalg ved kaikanten i Bergen. Et av argumentene er hensynet til torghandlerne på Fisketorget og fiskemottaket på Bontelabo.

Det er et vedtak som kan hindre bergensere å få kjøpt fersk og billig fisk, og vri konkurransen på en urimelig måte, slik Konkurransetilsynet vurderer det.

— Dersom en offentlig regulering begrenser eller vrir konkurransen, kan tilsynet påpeke dette. Vi kan også be havnevesenet svare på hvordan de konkurransemessige hensynene er ivaretatt i saken, sier rådgiver Erlend Smedsdal i Konkurransetilsynet.

Tilsynet har vurdert striden rundt fiskehandelen i Bergen for Bergens Tidende.

Uholdbar begrunnelse

Tilsynet skriver at det er:

n «av den oppfatning at å gi fiskerne mulighet til å selge ferske fiskeprodukter direkte til forbruker fra havna både kan gi forbrukerne lavere priser, et bedre utvalg og ferskere produkter. Å gi en ny gruppe næringsdrivende tilgang til markedet kan være ekstra positivt dersom markedet preges av høye priser og et begrenset utvalg.»

Konkurransetilsynet skriver i vurderingen at det også stiller spørsmål ved havnevesenets begrunnelse:

— «Ifølge Bergens Tidende (i artikkel torsdag 26. august, red. anmerkning) er et av Havnevesenets argumenter for å nekte fiskere adgang til havna å beskytte torghandleren og fiskemottaket på Bontelabo mot konkurranse. Tilsynet stiller spørsmål ved om Havnevesenet kan ta slike hensyn, dersom konsekvensen blir at næringsdrivende beskyttes mot konkurranse. Vi stiller også spørsmål ved at Havnevesenet ikke på noen steder av havna har funnet et sted der fiskere kan selge fisk direkte fra båtene».

Sitter med kontrollen

Fra fiskerhold murres det mot den strenge politikken fiskernes eget salgslag fører i forhold til fiskere som vil satse på direktesalg i Bergen.

Gjennom den såkalte råfiskloven har fiskerne enerett til å kontrollere førstehåndsomsetning av fisk gjennom sine egne salgslag.

Men selv om denne murringen skulle føre til at salgslaget legger om politikken, vil fiskerne fortsatt være avhengig av tillatelsen fra Bergen og Omland Havnevesen. Og der er svaret nei.

Havnevesenet sitter med kontrollen og varslet i et intervju med Bergens Tidende torsdag at det ikke er aktuelt å legge om politikken.

— Jeg tror vi skal ha det slik vi har det i dag, sa markedskonsulent Helen Hovland i Bergen og Omland Havnevesenet.