Statsminister Kjell Magne Bondevik og arbeids— og administrasjonsminister Viktor Normann la dette frem på en pressekonferanse i Oslo klokken 1500 i dag.

— Dette er et historisk utflytningsforslag. Det har vært gjort flere forsøk på denne typen utflytning tidligere, men i motsetning til i Sverige har det aldri ført frem i Norge, sier Høyres stortingsrepresentant Thorbjørn Hansen.

Han mener man med dette forslaget får en bedre fordeling av statlige arbeidsplasser utover i regionene.

— Det er ikke lenger noen selvfølge at alle statlige arbeidsplasser havner i Oslo. Viktig at disse tilsynene har en størst mulig selvstendighet, og det kan man oppnå bedre ved å plassere dem i god avstand til hovedstaden.

Hansen tror en utflytting vil føre til reduserte utgifter, større effektivitet, bedre stabilitet og bedre kvalitet for tilsynene. Han begrunner dette med at det er rikelig med tilgang på kvalifisert arbeidskraft i de store byene, den er mer stabil og gjennomgående billigere enn tilsvarende arbeidskraft i hovedstaden.

— Dette er den største lokaliseringsseier siden lokaliseringen av TV 2. Dette er arbeidsplasser som er særdeles ønsket i byen. Her utdannes jurister og økonomer. Disse profesjonene trengs særlig konkurransetilsynet, og mange av dem som utdannes i Bergen flytter i dag til Oslo for å få seg arbeid.

Konkurransetilsynet har 100 ansatte. Det har lenge vært antatt at Bergen ville ligge best an i kampen om å få dette tilsynet.

I tillegg til dette foreslår regjeringen å flytte Luftfartstilsynet til Bodø, deler av Arbeidstilsynet til Trondheim, Sjøfartsdirektoratet til Haugesund, Post- og Teletilsynet til Agder-byene og Beredskaps- og Sikkerhetstilsynet til Tønsberg.