Norges Toppidrettsgymnas er en av fire privatskoler som vil starte opp i Hordaland og Sogn og Fjordane neste år. I dag finnes allerede en toppidrettslinje, som er et samarbeid mellom Olympiatoppen, Hordaland fylkeskommune og de videregående skolene Tertnes, Åsane og Voss. Fra neste høst har Norges Toppidrettsgymnas as (NTG) søkt Utdanningsdirektoratet om å starte videregående skole med 180 elever i Bergen.

Kan senke nivået

Leder for Olympiatoppen Vest-Norge, Roger Gjelsvik, mener det ikke er behov for en ny toppidrettslinje slik situasjonen er i dag.

— Slik vi vurderer det, har vi tatt tak i de som har hatt potensial for å bli fremtidens toppidrettsutøvere på Tertnes, men hva fremtiden bringer, vet vi ikke, sier Gjelsvik.

- Tror du et nytt tilbud kan senke nivået på begge linjene?

— Det kan være en konsekvens at de beste blir delt på flere steder. Det kan være positivt og negativt. Vi mener det er viktig å ikke ha et for stort tilbud, og vi har tro på å samle de beste, sier Gjelsvik.

Søker for tredje gang

Det er tredje gang NTG søker om å få starte videregående skole i Bergen. De har fått godkjenning to ganger tidligere, men har valgt å starte blant annet i Tromsø først.

— Vi mener det er for få plasser for de elevene som ønsker å drive med toppidrett, sier styremedlem Roger Elstad i NTG.

I Bergen vil NTG samarbeide med Fyllingen fotball, og den nye skolen vil etablere seg i Varden idrettspark i Fyllingsdalen dersom den blir godkjent.

— Vi synes toppidrettslinjen på Tertnes har vært et kjempeviktig tilbud for idretten i Hordaland. Men vi mener at flere toppidrettsplasser er helt nødvendig. I Hordaland har vi kraftig underdekning i forhold til andre steder i landet, som Oslo og Rogaland, sier daglig leder i Fyllingen, Jon Are Brue.

Olympiatoppen samarbeider med NTG flere steder i landet, og utelukker ikke at de kan gjøre det i Bergen også.

— Vi er opptatt av å støtte de miljøene vi tror er gode nok til å få frem utøvere på et høyt nok nivå, enten det er i regi av Fylkeskommunen eller NTG. Kvaliteten på Tertnes er vi veldig godt fornøyd med, men dersom begge miljøene er gode nok, kan vi jobbe med begge, sier Gjelsvik.

Rektor Stig Stordal ved Tertnes videregående skole var ikke klar over at NTG ønsker å etablere seg i Bergen.

— Det blir spennende å se hva de beste elevene eventuelt vil velge. Vi har 30 plasser hvert år, og ca 70 søkere, så utifra søkningen er det kanskje behov for flere linjer. Men dette skal være eksklusivt og krevende å komme inn på, så det kan bli en utfordring å holde god nok kvalitet dersom det blir to toppidrettslinjer.

På privatskoletoppen

I tillegg til NTG er det søkt om å starte tre privatskoler i Hordaland og Sogn og Fjordane fra neste år. Den religiøse skolen Danielsen Ungdomsskole Frekhaug as ønsker å starte ungdomsskole i Meland, og det er søkt om å starte montessoriskoler på Skodvin i Lindås og i Stongfjorden i Askvoll.

Hordaland er allerede et av fylkene med flest privatskoler. Til høsten starter etter planen fem nye privatskoler i Hordaland og én i Sogn og Fjordane. Årsaken til de fleste nye skolene er skolenedleggelser og søken mot kristne verdier.

— Mange foreldregrupper som tilhører nedleggingstruede skoler tar kontakt med oss. På Montessori-skolene går elevene i aldersblandede klasser. Derfor passer pedagogikken bra på små grendeskoler, sa Generalsekretær Marie Lexow i Montessoriforbundet i Norge til BT i fjor.

Er det dumt å ha to toppidrettslinjer i Bergen? Si din mening.