Samtidig innrømmer hun at det er bortimot umulig å returnere familien med syv barn til Vadsø — særlig etter at saken havnet i media:

— Det tjener ikke noen at byråden skal stå på flyplassen og vinke farvel til en så stor familie, bare fordi jeg vil ri mine prinsipper, sier hun og legger til:

— Jeg gir ikke nå grønt lys til andre kongolesiske familier i Vadsø, som skulle ønske å flytte til Bergen. Dette er slett ingen hverdagslig hendelse.

- Vil prise Gud

På Breistein ble nyheten tatt imot med glede:

— Jeg venter til kona og barna kommer hjem, så skal vi sammen prise Gud, sa André Kashafali Zirimwabagado i går ettermiddag.

Zirimwabagado er nå i gang med videreutdanningen som kreves, for at han skal få praktisere som sykepleier i Norge.

En viktig grunn til at Drevland lar nåde går for rett er handlemåten til IMDi, det nyopprettede integrering og mangfoldsdirektoratet.

I vinter flyttet den kongolesiske sykepleieren André Kashafali Zirimwabagabo fra Vadsø til Bergen for å videreutdanne seg. Uten å innhente godkjenning fra Bergen kommune overførte IMDi i mars integreringstilskuddet for ham på 71.000 kroner til Bergen i stedet for til Vadsø.

Formelt hadde utlendingsmyndighetene da flyttet ham.

- Kan ikke bare flytte

— IMDis handlemåte i denne saken er ikke i tråd med vår oppfatning av hvordan ting skal gjøres, sier hun.

— Hva har IMDI gjort feil, etter din mening?

— Så lenge flyktninger er avhengige av sosialhjelp, kan de ikke fritt flytte bort fra kommunen der de er blitt bosatt. Har de jobb og kan forsørge seg selv, er saken en helt annen.

Bergen har tatt imot alle flyktninger vi er blitt bedt om. Slike forespørsler skal behandles skikkelig, vi kan ikke bare få folk flyttende hit. Da klarer vi ikke å ta oss av dem på en skikkelig måte, sier hun.

Trude Drevland forsvarer sine undersåtter i sosialtjenesten i Åsane. - Etter å ha satt meg inn i saken vil jeg understreke at våre folk har opptrådt etter beste skjønn. Familien har fått den bistand de har krav på. De trengte ikke sulte, sier byråden.

Må ha bolig

Ohene Aboagye, leder av IMDi Vest, avviser at direktoratet har flyttet kongoleseren uten å spørre mottakskommunen.

— Vi flytter ingen, men betaler ut tilskuddet til den kommunen de faktisk bor. Hvis folkeregisteret i Bergen har akseptert vedkommende, da er de bosatt i Bergen, sier Aboagye.

En flyktning vil altså kunne flytte på seg, uten å spørre om lov, hvis bare vedkommende klarer å skaffe seg en bolig uten å involvere kommunen.

VEGARD VALDE