— Gjennom årene har jeg lagt merke til kongens smarte holdninger. Han takler livets utfordringer på en forbilledlig måte. Jeg tror mange har noe viktig å lære av nettopp ham, sier psykiater Ingvard Wilhelmsen fra Bergen.

Han er akkurat ute med boken «Kongen anbefaler - holdninger for folket». Fra første til siste side løfter han kongen frem som eksempel.

Landskjent

— Dette er den første boken jeg selv har tatt initiativ til. Gjennom årene har jeg fulgt kong Harald og lagt merke til hvordan han takler livets vansker. I det siste har jeg også begynt å bruke ham som forbilde i terapi. Jeg ser at det virker, forteller Ingvard Wilhelmsen.

Psykiateren ble landskjent da han for 11 år siden åpnet landets første hypokonderklinikk ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Dersom hver enkelt gjør kongens holdninger til sine, tror han hypokondri kan bli utryddet.

Det er ikke samtaler med kongen som ligger til grunn for denne boken, men tanker og refleksjoner psykiateren har gjort seg ved å legge merke til hans uttalelser til aviser, radio og fjernsyn.

Sover rolig

Kong Harald har hatt kreft i urinblæren og er operert for feil på en hjerteklaff. Likevel engster han seg ikke for tilbakefall. «Jeg har nemlig den holdningen at jeg er frisk inntil det motsatte er bevist!» uttalte han til VG i sommer.

— Holdningen står for meg som en ypperlig motgift mot bekymringer. Det nytter ikke i lengden å gå gjennom livet og engste seg for alt mulig. Flere bør tenke nøye gjennom hva de er bekymret for og spørre seg om det er rimelig grunn til det, sier Wilhelmsen.

Psykiateren har også lagt merke til kongens holdning til terror. Heller ikke i forhold til slike problemer går han rundt og engster seg. Han lar politiets sikkerhetstjeneste håndtere vaktholdet for sin egen del. Selv sover han rolig og vil i alle fall være uthvilt om noe skulle skje.

— Kongen tar ikke sorgene på forskudd. Den grunnholdningen har vi mye å lære av, sier Ingvard Wilhelmsen.

Ikke file på livets småting

Han forteller om en mor som var særdeles redd de timene sønnen var om bord i et fly til Thailand. Hun mente det var viktig å bekymre seg. Psykiateren påpekte at hun måtte være svært mektig om hun med sin bekymring kunne holde et fly oppe langt borte i Asia. Da begynte hun å le. Slik hadde hun ikke sett det tidligere. Hun endret holdning.

— Det har lite for seg å gå med hjelm eller skuddsikker vest gjennom livet, sier Wilhelmsen.

Han mener at ingen kan ta brodden av uekte katastrofer. Alle må tenke over hva de bruker kreftene til her i livet og konsentrerer seg om å møte de virkelige vanskene.

Kong Harald pisset blod da han oppdaget kreftsykdommen. En time etter ringte han sin lege.

— Kongen reagerte med rolig fornuft på et alvorlig signal. Men ikke alt skal vi mennesker reagerer på. Løp ikke til legen om du kjenner kløe på leggen. Det trenger ikke være MS. Mange lytter for mye, sier psykiateren som anbefaler folk å ikke file for mye på småting i livet.

Konge i eget liv

Han mener at heller ikke tankene er til å stole på. Tanker er ofte subjektive tolkninger og antakelser. Det er stor forskjell på tanker og sannheter. Heller ikke følelsene kan vi stole fullt og fast på.

— Lytte til følelsene kan vi gjerne gjøre, men de kan lure oss trill rundt. Jeg har møtt mange som er kjemperedde uten å være i fare. Derfor oppfordrer jeg til litt sunn skepsis til egne følelser, sier psykiateren.

Han peker i boken på at kong Harald er seg selv. Han har imidlertid aldri bedt andre tenke og gjøre som ham. Noe orakel for folket har han aldri utgitt seg for å være. Likevel trekker psykiateren frem hans holdninger som sunne, reflekterte og noe alle kan ha nytte av å merke seg.

— Jeg tror kongen vil at folk skal tenke selv. Det er vel det som ligger i å bli voksen. Den er konge i eget liv som selv bestemmer hva han vil bruke energi og tid til, sier Ingvard Wilhelmsen.

Brekke, Eirik
Åserud, Lise