— Dette blir vinslageren i haust, spår hotelleigar Tron Bach som viser ekte kremarånd og slår mynt på krangelen med ordføraren om middagsrekninga etter kronprinsparet si vitjing i sommar.

Sandven hotell får tappa vin på flasker med forseggjorte etikettar. Den eine for «Kongelege slantar», den andre for «Kommunale slantar». Sistnemnde har eit portrett av ordførar Martin Vik, som fekk ein sur dag i går. Hans arbeid for å spara av skattebetalarane sine pengar, var slett ikkje meint for pressa.

— Eg meiner vi hadde ein avtale, men så fekk vi rekning på ein god del meir. Difor bad eg om meir opplysningar før rekninga gjekk til utbetaling, seier ordføraren til Bergens Tidende.

Alle vil betala - Men kvifor senda deler av rekninga til Slottet?

— Det skjedde i samråd med Slottet, og det meiner eg hotellet var informert om.

— Synest du det var tarveleg av hotelladvokaten å antyda at du kunne vera motstandar av kongehuset?

— La oss seia det slik at eg vart voldsomt overraska, seier Vik diplomatisk.

Kvam herad har etter mediaoppstyret bestemt seg for å betala rekninga fullt ut.

Men samstundes har hotellet bestemt seg for å slå ein strek over dei omstridde vin-slantane. Dermed kan det no bli strid om kven som får lov til å betala!