• Kongekrabben kommer ikke helt til Bergen. Årsak? Sunnmøringene vil ta den på veien.

Forsker Jan Sundet slo an den muntre tonen da han i går foreleste om fenomenet Kongekrabben på Havforskerforeningens årsmøte i Bergen. Sundet hevdet at mediene har skapt et lite edruelig bilde av «russerkrabben» og dens innmarsj i nord. Han sa det ikke er vitenskapelig grunnlag for å mane frem skrekkscenarier av krepsdyret, som at kongekrabben etterlater seg den reneste ørken på havbunnen.

— Men det er klart at kongekrabben skaper enkelte problemer, for eksempel for fiskerier som får ødelagt bruket, eller at de spiser av fangsten i garnet. Men det finnes måter å løse eller redusere disse problemene på, for eksempel å løfte garn og line et stykke opp fra bunnen, sa Jan Sundet fra Fiskeriforskning i Tromsø.

Sundet er en av få forskere som har studert kongekrabbens vandring fra russiske til norske kystfarvann de siste tiårene. Han mener det er altfor tidlig å fastslå at kongekrabben er en økologisk trussel.

— Forskningen har en lang vei å gå før vi kan si noe sikkert om dens mulige skadevirkninger på økosystemet, slo Sundet fast.

Han mener det er mye fri fantasi om hvor langt sør kongekrabben kan etablere seg.

— Noen sier Gibraltar, andre mener den engelske kanal. Jeg tror Lofoten blir endestoppet, sa Sundet, som understreket at dette er kvalifisert gjetning basert på dagens kunnskap om krabbens evne til å tilpasse seg ulike marine miljøer.

Kongekrabben er elsket og hatet av folk og fiskere i Nord-Norge. Elsket av dem som håver inn hundretusenvis av kroner på lettvint fangst og høye kilopriser. Hatet av fiskere som får bruket ødelagt av den glupske, introduserte arten som blir opp mot ti kilo.

Jan Sundet ga forskerkollegene en nøktern presentasjon av både positive og negative sider ved kongekrabbens økende utbredelse og betydning. Men at arten overrasker også vitenskapen, innrømmet han villig.

— Jeg sa på midten av 1990-tallet at det ville ta tretti år før den etablerte seg der hvor vi ser den i dag. Jeg tok grundig feil, sa Sundet.