Det er en sammenslutning av 20 fiskebåtrederier og fire krabbemottak som varsler søksmål mot staten ved Fiskeridepartementet, melder NRK.

Årsaken er en kraftig innskrenkning i det frie fisket av kongekrabbe utenfor Finnmark.

Aktørene kommer fra Sogn og Fjordane i sør til Finnmark i nord.

Det er Norges Fiskarlag som har stilt advokat Ståle Hellesø til disposisjon for saksøkerne, men Fiskarlaget står ikke selv bak søksmålet.

Flytter grenser

Bakgrunnen for søksmålet er at departementet har flyttet grensene for det frie fisket av kongekrabbe lengre fra land enn tidligere år. Ifølge advokat Hellesø er dette et brudd med den femårige forvaltningsplanen fra 2008, som fastslo at kongekrabben skal begrenses i størst mulig grad.

Denne forvaltningsplanen gjorde at saksøkerne gjennomførte store investeringer for å delta i dette nye fisket. Nå er grensene flyttet så langt nord at det nesten ikke er kongekrabbe å få, og dermed er grunnlaget for videre drift borte, sier advokat Hellesø.

En miljøkatastrofe

Historien om kongekrabben startet med at den ble betegnet som en miljøkatastrofe, men etter hvert oppdaget fiskerne at «katastrofen» også kunne være lønnsom. Dermed startet et fiske som konsentrerte seg om de store krabbene som gir fortjeneste, mens småkrabbene blir tilbake i sjøen.

Så lenge målet er å få vekk denne krabbearten fra norske farvann har derfor forskerne kommet til at den må fjernes geografisk og totalt. Med et lønnsomt fiske av store krabber vil utviklingen kunne føre til at fiskerne først selger de store krabbene for en god pris, mens staten så må betale for å få fjernet de små.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen sier til Adresseavisen at fiskerne gjør det verre for seg selv ved å fiske i det tempoet de nå gjør og bare tar de store krabbene. Resultatet blir at ingen vil fiske mer og vi må betale fiskere for å ta opp kongekrabbe i stedet, sier fiskeriministeren.