Kongeboligen fra 1900 kneiser høyt over Nordåsvannet, og kan være et fristende mål for lyn på vei til bakken. Nå skal Statsbygg Vest installere ny lynavleder, slik at kongefamilien unngår angrep fra oven under sine besøk i Bergen.

Det var etter tilsyn i høst at brannvesenet ga huseier pålegg om å sette opp en bedre lynavleder.

– Vi må passe godt på kongefamilien, vet du, sier Erik Tufte, soneleder for Bergen Brannvesen, til bt.no.

Totalt fikk Gamlehaugen tre anmerkninger i kontrollen. I tillegg til å sikre seg bedre mot lyn, ble Statsbygg bedt om å utarbeide en mer detaljert risikokartlegging og å termofotografere det elektriske anlegget for å avdekke eventuelle svakheter.

Regionleder Torbjørn Nævdal i Statsbygg Vest sier at de vil overholde kravene. Termofotograferingen er allerede gjort, og avdekket ikke alvorlige mangler.

– Lynavlederen vil koste over en halv million kroner, og må derfor legges ut på anbud. Men vi vil få den opp så snart som mulig, sier Nævdal.

Han understreker at kongeboligen jevnlig blir kontrollert både av Statsbygg, Politiets sikkerhetstjeneste og brannvesenet. Bygningen skal derfor være sikker på alle mulige måter – snart også mot lyn.

HELGE SUNDE