— Vi kunne påtatt oss mange flere saker uten å bruke særlig mye mer penger. Det er ikke økonomien som stopper oss, sier daglig leder i konfliktrådet for Hordaland, Terje Myklebust.

Skyhøy timepris

Konfliktrådet for Hordaland hadde i fjor et årsbudsjett på 2,28 millioner kroner. Med 314 saker til behandling blir gjennomsnittlig stykkpris nesten 7.300 kroner. Tallet er overraskende høyt med tanke på at det i de fleste sakene bare blir meklet i tre til fem timer mellom partene.

I Oslo kostet hver sak 4300 kroner, og i Sør-Trøndelag bare 2700 kroner.

— Vi er avhengige av at politiet sender saker til oss. Vi har flere ganger bedt politiet om mer å gjøre, og vi kunne gjerne påtatt oss flere oppdrag. Dermed ville stykkprisen blitt lavere, sier Myklebust.

Konfliktrådet for Hordaland har fire faste stillinger og eget kontor i Bergen sentrum, og disponerer 42 meklere som honoreres med hundre kroner timen.

Rådet behandler både straffesaker og sivile saker. Straffesakene oversendes fra politidistriktene. Det er altså avgjørende at den enkelte påtaleansvarlige jurist vet å benytte seg av konfliktrådet. Men det gjør ikke alle. Bergen politidistrikt halverte i fjor antall overførte saker, mens Hardanger og Hordaland politidistrikter oversendte flere.

I 92 prosent av tilfellene ble det inngått avtale mellom partene, og 95 prosent av avtalene ble innfridd. Formålet er å bygge opp igjen tilliten mellom partene, og eventuelt å erstatte tap. De fleste sakene dreide seg om tyveri og skadeverk.

Tar selvkritikk

— Jeg vet at i Trondheim gir politiet konfliktrådet mye mer å gjøre, og det er nok derfor de kommer bedre ut i sammenlikningen. Vi kunne med hell vært brukt mer, også i saker med ungdommer ned til 13-14 år, sier Myklebust.

Leder for påtaleavsnittet i Bergen politidistrikt, Asbjørn Braanaas, sier seg helt enig i kritikken.

— Det er veldig beklagelig at vi ikke gir dem flere saker. Konfliktrådet er et meget godt alternativ til straffeforfølging. I en del tilfeller kan det også være arbeidsbesparende for oss. Vi får ofte påminnelser om dette fra konfliktrådet, og det er helt på sin plass, innrømmer Braanaas.

— Hvorfor gjør dere ikke noe med det?

— Det er litt vanskelig å forklare, men dette er nok en løsning som krever en viss bevissthet, og i en travel hverdag er det ikke alltid man tenker på muligheten. Men vi har nettopp hatt et møte med politimesteren om dette, og kommer til å ta en gjennomgang med juristene for å minne dem på problemstillingen.