Natt til mandag, sendte Gunnar Bakke (Frp) ut pressemelding om at han trekker seg som næringsbyråd med umiddelbar virkning.

Avgangen kom etter at byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen hadde et møte med Bakke søndag kveld. Bybanekrangelen i forrige uke var det som fikk begeret til å flyte over for byrådslederen, som ga kulturbyråd Gunnar Bakke (Frp) beskjed om å fratre. Det er imidlertid ikke første gang det har stormet rundt Gunnar Bakke:.

Informerte ikke om bybane-rapport

I forrige uke la Frp frem sin egen bybanerapport, bestilt fra Multiconsult. Tunneltraseen som foreslås, får støtte fra både Ap— og H-politikere i bystyret. Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen var ikke klar over at Frp hadde bestilt en slik rapport, før hun leste det i BT. Gunnar Bakke visste om bestillingen. Stolt-Nielsen påpekte før helgen at det hadde vært «hensiktsmessig» å bli informert om arbeidet på forhånd. På spørsmål om hvor bra dette var for samarbeidsklimaet, svarte Stolt-Nielsen: - Det er et spørsmål som er naturlig å ta internt. Søndag kveld kalte altså byrådslederen inn Bakke til møte, hvoretter han trakk seg som byråd noen timer senere.

Får honorar i Business Region Bergen as

Onsdag i forrige uke skrev BA at næringsbyråd Gunnar Bakke tjener 100.000 kroner i året fordi kommunens næringspolitikk er lagt til Business Region Bergen as. I starten ble medlemmene i styret hentet fra privat sektor, men i 2012 ble Bakke styreleder i selskapet som Bergen kommune og Hordaland fylke eier 35 prosent av hver. Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen varsler at praksisen vil bli endret, fordi det er byrådens jobb å ivareta kommunens interesser og at eventuelle honorar bør tilfalle kommunen.

Ansatte egen nevø

I mai 2011 kom det frem at Gunnar Bakke, som da var ordfører, hadde ansatt sin egen nevø som rådgiver. Forretningsutvalget var ikke informert om ansettelsen. Etter å ha fått sterk kritikk fra de andre partiene, avsluttet Bakke ansettelsesforholdet. Han beklaget at forretningsutvalget ikke var informert og skrev at «saken kunne vært håndtert annerledes».

Forhold til en ansatt

I februar 2011 ble det kjent at ordfører i Bergen og leder av havnestyret, Gunnar Bakke, hadde innledet et forhold til seniorrådgiver Christina Brunner i havnevesenet. Bakke mente at saken ikke hadde ført til uheldig rolleblanding.

— Ingenting mellom oss har påvirket det faglige arbeidet i havnevesenet. Vi har utført våre jobber helt uavhengig av hverandre, sa Bakke den gang.

Kontrollutvalget bestemte likevel at det skulle gjøres en habilitetsvurdering av Bakke. Undersøkelsen, som ble utført av Deloitte, konkluderte med at Bakke ikke var inhabil. Brunner sluttet kort tid etter i havnevesenet.

Konflikt i havnevesenet

En rekke konflikter herjet havnevesenet i tiden hvor Gunnar Bakke satt som styreleder fra 2007 til 2011, samtidig som han var ordfører i Bergen. Arbeidsmiljøundersøkelser og varslingssaker førte til at flere havnedirektører trakk seg. I januar 2012 la kommunerevisjonen frem et notat i kontrollutvalget. Notatet inneholdt påstander om at havnedirektører var blitt presset ut av jobben sin, fordi de ikke ville gi lukrative eiendommer til Bergen kommune.

— Det er en rekke usanne og udokumenterte påstander, undertegnet kommunerevisjonen, som har et åpenbart hevnmotiv mot meg som person, sa Bakke til BT 1. februar. Han mente notatet var laget for å sverte ham som politiker.

Intervjuet samboerens sjef

I april i fjor, stormet det rundt Gunnar Bakke etter ansettelsen av Ole Hope som ny direktør i Business Region Bergen (BRB). Hope var sjef for Bakkes samboer, og Bakke sa derfor først at han hadde meldt seg inhabil og var opptatt av å vise forsiktighet. Senere kom det frem at Bakke hadde vært tilstede på ett av intervjuene med Hope.