En 20 år gammel bergenser er dømt til 90 dagers fengsel, 30 av dem ubetinget, for overgrep mot en 14 år gammel jente. Mannen var konfirmantleder for jenten. De hadde et kjærestelignende forhold da mannen var 19 og hun 14.

Påtalemyndigheten ba om seks måneders fengsel for mannen.

Forsvarer Helge Wesenberg sier han synes reaksjonen er streng.

— Det er en overreaksjon, slik jeg ser det. Det ligger nok i overkant av straffeutmålingsnivået som er fastsatt av Høyesterett, sier han.

Erkjente alkohol og seksuell omgang

I retten erkjente mannen å ha hatt seksuell omgang med 14-åringen, men nektet for at dette var misbruk av tillitsforhold. Han erkjente også å ha kjøpt alkohol til mindreårige.

Mannen var i flere år ungdomsleder i en statskirke-menighet i Bergen. Der hadde han også, da han selv var 18, et forhold til en 15 år gammel jente.

Etter dette ble mannen tatt ut av ungdomsarbeidet i tre måneder — inntil menigheten selv ringte mannen og ba ham komme tilbake.

Faren fant mobiltelefon

Forholdet mellom 14-åringen og konfirmantlederen utviklet seg senhøsten 2010 og tidlig 2011, da han ofte kjørte henne hjem etter konfirmantsamlingene.

«Retten legger til grunn at partene i tiden etter dette utviklet noe nært et kjæresteforhold. Tiltalte var opptatt av at ingen måtte vite om forholdet, siden dette ikke var helt bra når han var leder i ungdomsgruppen», står det i dommen fra Bergen tingrett.

Forholdet ble oppdaget da faren til 14-åringen kom hjem etter et vorspiel 14-åringen holdt hjemme. Konfirmantlederen hadde kjøpt alkohol til henne og andre. Da faren sjekket datterens mobiltelefon, oppdaget han at datteren og konfirmantlederen hadde hatt seksuell omgang.

Mannen var tiltalt også for misbruk av tillitsforhold. Retten har frikjent han for dette, fordi de mener saken er et grensetilfelle: Dommerne skriver at 19- og 14-åringen var gjensidig tiltrukket av hverandre, selv om tillitsforholdet mellom dem «i hvert fall delvis må kunne sies å ha blitt fremmanipulert» av ham.

Forsvareren sier at han er glad for at konfirmantlederen ble frifunnet for misbruk av tillitsposisjon.

— Jeg har ikke fått snakket med min klient til nå, men det er gledelig at han ble frifunnet for det som var den alvorligste posten, sier Wesenberg.

- Vanlig blant lederne

Konfirmantlederen fortalte i retten at det var helt vanlig at de som var ungdomsledere hadde kjærlighetsforhold til konfirmantene.

— Det har alltid vært slik at det har vært ledere som har truffet medlemmer og blitt forelsket. For noen har det gått så langt at de har giftet seg, sa mannen da han forklarte seg i rettssaken.

Ifølge ham hadde lederne en uskreven regel om at de ikke skulle bli sammen med medlemmer.

— Men veldig få holder seg til den regelen, sa han.

Holdt moralprekener

Dommerne mener at lederen og 14-åringen hadde et på en måte likeverdig forhold, der hun «fremstår som en svært oppegående og ressurssterk jente, og at aldersforskjellen ikke synes å reflektere det reelle forholdet mellom partene hva gjelder modenhet».

De skriver likevel at lederen har utvist «manglende dømmekraft», siden det var så stor aldersforskjell mellom dem.

«Særlig i hans virke som leder i en ungdomsgruppe som springer ut av en kristen menighet, burde han ha tenkt bedre gjennom dette. Retten bemerker også det paradoksale i at tiltalte i retten forklarte at han som leder i ungdomsgruppen ofte holdt såkalte 'moralprekener' for ungdommene», står det i dommen.

En tidligere versjon av denne saken oppga feil antall dagers fengsel.