RAGNHILD HOVByrådslederen har sagt ja til at kommunen kan bidra med støtte til en internasjonal konferanse om temaet.Det er støttegruppen for de seks forfulgte kvinnene som bor i Bergensområdet som har tatt initiativet til konferansen. Konferansen har også fått løfte om støtte fra Likestillingssenteret i Oslo. Agnete Strøm i støttegruppen for de forfulgte kvinnene, opplyser at konferansen er planlagt til høsten. Gruppen vil invitere foredragsholdere, blant annet fra FNs høykommissær og EU som er to av de internasjonale institusjonene som har størst kompetanse på området. — I Bergen har vi allerede stor kompetanse på menneskerettighetsspørsmål, både ved Raftostiftelsen og Christian Michelsens Institutt. Jeg synes det vil være naturlig at Bergen kommune bidrar med støtte til et slikt arrangement.Byrådslederen har allerede tatt flere politiske initiativ for de forfulgte kvinnenes sak.- Jeg ble for alvor oppmerksom på disse kvinnenes skjebne da jeg delte ut Bergen kommunes likestillingspris. Historiene deres har gjort et dypt inntrykk på meg personlig.Byrådslederen tok derfor opp kvinnenes situasjon i sitt hovedinnlegg på årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti for vel to uker siden. Da var partileder og utenriksminister Thorbjørn Jagland til stede i salen. I en uttalelse ba også årsmøtet om at regjeringen må se til at kjønnsbasert forfølgelse må bli et reelt asylgrunnlag i Norge Strøm-Erichsen har også skrevet brev til sin partifelle kommunalminister Sylvia Brustad. I brevet har hun bedt Brustad se til at flyktningmyndighetene følger loven slik at kvinner som blir forfulgt på grunn av sitt kjønn, får asyl.