Gulating lagmannsrett har nå dømt mannen fra Sogn og Fjordane til å betale 8000 kroner i bot for å ha sparket og spyttet på konen sin.

Foranledningen til volden var at konen innrømmet at hun var utro, og skrøt av sin nye elsker til ektemannen.

Mannen ble først frikjent i en kontroversiell dom fra Sogn tingrett. Der mente rettens flertall, de to legdommerne, at selvfølelsen og æresfølelsen til mannen var blitt krenket i så stor grad at straffelovens regler om straffrihet kunne anvendes.

Lagmannsretten mener at provokasjonen ikke kvalifiserer til å frita 33-åringen fra straff. Derimot mener dommerne at straffen kan settes lavere enn hva som er normalt for legemsfornærmelse, fordi mannen var i en situasjon som oppfyller straffelovens krav til «berettiget harme».

– For ordens skyld nevnes at selve handlingen, spark på leggen, ikke kan anses som berettiget og er heller ikke unnskyldelig, heter det i dommen.

Domstolen mener at mediedekningen av saken har vært overdimensjonert, og at også dette taler for en mild straff.

– Saken er blitt fremstilt som en større familievoldssak, noe den etter lagmannsrettens oppfatning ikke kan sammenliknes med, skriver dommerne.

Selv om statsadvokat Bjørn Kristian Soknes hadde lagt ned påstand om betinget fengsel i 21 dager og en bot på 5000 kroner, vil han ikke anke dommen.

Ifølge 33-åringens advokat, Jan Tollefsen, har mannen ennå ikke tatt stilling til om han vil anke Gulatings dom.