At konen ikke møtte til rettslig avhør skaper trøbbel for politiets videre arbeid. Konen er politiets viktigste vitne i saken mot den 31 år gamle husverten og ektemannen.

BT og flere andre aviser har siden 31-åringen ble pågrepet, og siktet i drapssaken, skrevet flere artikler om hva som utløste pågripelsen.

Betrodde seg

Konen fikk ektemannen til å betro seg om sin rolle i saken. Deretter gikk hun til politiet og fortalte hva han hadde forklart. Det utløste en siktelse for medvirkning til overlagt drap. Drapet tilsto husvertens 25 år gamle bror å ha utført.

Med ektemannens forsvarer som referanse skrev BT og andre aviser at konen gikk til politiet for å redde sin ektemann fra evig fortapelse.

Nå sier konen at hun aldri har sagt dette, og føler seg stigmatisert av avisskriveriene. Hun er selvsagt i en presset situasjon og er lite tilfreds med at opplysninger om private forhold gjengis i pressen. Dette skal være årsaken til at hun ikke lenger er så pratelysten overfor politiet.

Har fått nok

Tirsdag skrev BT at politiet ønsket et rettslig avhør av konen, blant annet for å sikre hennes tidligere forklaringer til politiet. Under en eventuell straffesak vil det være mye lettere å få lest opp en rettslig forklaring, enn de forklaringene hun har gitt politietterforskerne.

I går skulle det skje, men konen møtte altså ikke. BT får opplyst at det siste skriveriene skal være den direkte årsaken til at konen nektet å la seg avhøre foran en dommer i Bergen tingrett.

— Det var veldig uheldig at artikkelen kom nå. Vi må bare ta konens beslutning til etterretning, sier politiførstebetjent Jens Ekmann ved vold- og sedelighetsseksjonen ved Bergen Sentrum politistasjon. Mer vil han ikke si om saken.

Venter på rapport

Drapssaken er nesten ferdig etterforsket. Man venter nå bare på rapporten fra de rettspsykiatrisk sakkyndige før saken kan sendes videre til Statsadvokaten og Riksadvokaten. Den vil avgjøre hvorvidt husverten er strafferettslig tilregnelig. En eventuell tiltale vil trolig tidligste være klar i slutten av januar.

Konens vilje til å forklare seg overfor domstolen vil stå helt sentralt dersom påtalemyndigheten skal få dømt husverten for medvirkning til drapet på leieboeren, Mentz Dankert Løtvedt (59).

Konen skal ikke ha sagt et endelig nei til å forklare seg for politi eller domstol. Dessuten har hun alt gitt flere politiforklaringer, hvor hun i detalj har fortalt hva hennes mann forklart. Retten kan gi tillatelse til at aktoratet leser opp disse under en eventuell rettssak.

Husvertens forsvarer, advokat Helge Wesenberg, skulle gjerne sett at de rettslige avhøret hadde startet i går.

— Det er flere ting rundt hennes forklaring som jeg ønsker å stille spørsmål om. Vi er høyst uenige med politiet om hva konen faktisk er blitt fortalt og senere forklart til politiet, sier Wesenberg.

Uten konens forklaring tror han det vanskelig kan reises sak mot husverten.