Konen fikk ektemannen til å betro seg om sin rolle i saken. Deretter gikk hun til politiet og fortalte hva han hadde forklart.

Det utløste en siktelse for medvirkning til overlagt drap. Drapet tilsto husvertens 25 år gamle bror å ha utført.

Tirsdag skrev BT at politiet ønsket et rettslig avhør av konen, blant annet for å sikre hennes tidligere forklaringer til politiet.

Under en eventuell straffesak vil det være mye lettere å få lest opp en rettslig forklaring, enn de forklaringene hun har gitt for politietterforskerne.

I dag skulle det skje, men konen møtte ikke.

Drapssaken er nesten ferdig etterforsket. Man venter nå bare på rapporten fra de rettspsykiatrisk sakkyndige før saken kan sendes videre til Statsadvokaten og Riksadvokaten.

Den vil avgjøre hvorvidt husverten er strafferettslig tilregnelig. En eventuell tiltale vil trolig tidligste være klar i slutten av januar.

Konens vilje til å forklare seg overfor domstolen vil stå helt sentralt dersom påtalemyndigheten skal få dømt husverten for medvirkning til drapet på leieboeren, Mentz Dankert Løtvedt (59).