Det er når nattemørket har inntatt Bergen og folket strømmer ut fra byens mange vannhull at det smeller. Alkoholen går inn, hjernecellene ut og aggresjonsnivået stiger.

Nå har et utvalg nedsatt av Ruspolitisk råd i kommet med sine forslag til tiltak for å få redusert rusrelatert vold i sentrum.

«Godnatt-pakke»

Et av forslagene som er diskutert i planen er en såkalt «godnatt-pakke», som skal deles ut i taxier og på busser.

Og pakken burde passe for ethvert behov, her skal det nemlig være både vann, sjokolade og kondomer.

Se BTV-innslag om pakken!

Samlet ekspertise

Representanter fra politi, legevakt, Uteseksjonen, Bergensklinikkene og Ruspolitisk råd har sammen oppsummert den kunnskap som foreligger om rusrelatert vold i Bergen.

I arbeidet har de også hentet inn synspunkter og informasjon fra Tide, Natteravnene, kontor for sjenkesaker, og PP-tjenesten i videregående skole.

Skjenkestopp

Blant de andre tiltakene som foreslås er:

  • All skjenking avsluttes kl. 01.00 for å begrense vorspieltiden og få folk tidligere, kortere og dermed mindre beruset «på by’n».
  • Tiltaksplan for «et mer allsidig sentrumsmiljø og en ny og ansvarlig festkultur».
  • Forslag om forbedringer på utsatte steder i sentrum som kan motvirke trengsel og konflikt (f.eks. gateparkering, lyssetting, bossrydding osv.).
  • Koordinere transporten til og fra sentrum med representanter fra busselskap, drosjenæringen og politiet.
  • En mer effektiv og målrettet skjenkekontroll. Politiets vurdering bør tillegges mer vekt ved tildeling av skjenkebevillinger.
GOD NATT: Slike pakker kan hjelpe mot helgevolden i Bergen, mener Ruspolitisk råd.
LEIF GULLSTEIN