• Reell fare for sykdom, sier Mattilsynet.

Mattilsynet har i juni gjennomført tilsyn med 21 konditorier i Bergen.

Tilsynet var spesielt rettet mot «lett bedervelige kaker».

To konditorier fikk karakteren «dårlig».

Omsetningsforbud

Lille Bakeri i Christian Michelsens gate fikk øyeblikkelig forbud mot å selge sine kremkaker. Kakene var helt uten kjøling, forteller Helge Nordal, førsteinspektør i Mattilsynet.

— Kjøledisken var avslått. Når marsipankaker, romboller og alle disse med mye krem står i romtemperatur, blir det stor bakterieutvikling. Det betyr at helsefaren ved å spise disse er reell. Man kan få matforgiftning, med oppkast og/eller diaré, sier Nordal.

Omsetningsforbudet gjaldt den dagen kontrollen ble gjennomført.

- Ville du kjøpt kaker der?

— Ikke den dagen. Men nå kunne jeg fint gjort det, sier Nordal.

Eieren av konditoriet, Vidar Hjelle, bekrefter at de hadde kremkakene stående i romtemperatur.

— Det beklager vi, altså. Vi har hatt mye problemer med disse kjølediskene. Men vi tok affære med en gang. Nå er kakene tatt inn i et kjøleskap med riktig temperatur, sier han.

- Skulle ikke være vanskelig

Helge Nordal sier at kontrollene vil bli fulgt opp «om kort tid». Han understreker at det er bedriftens eget ansvar å få ting på stell.

— Det skulle ikke være vanskelig å snu seg rundt og få kontroll på temperaturen, mener han.

Solbrød på Sartor Senter blir også beskrevet som «dårlig».

— Det er ikke første gang. Her fant vi gjentakende avvik på kritiske områder. Det gjelder blant annet temperatur, håndtering av varer og opplæring. Det er alvorlig når de ikke greier å rette opp dette, sier Nordal.

— Vi har ikke lykkes med opplæringen av de ansatte. Dette er hovedproblemet, og det er den viktigste årsaken til de andre avvikene, sier Kristine Thorsen, daglig leder for Solbrød.

- Mattilsynet mener det er ekstra alvorlig at avvikene gjentar seg hos dere. Hvorfor ordner dere ikke opp?

— Det har nok med utskiftninger i ledelsen å gjøre. Overgangen har ikke lyktes helt.

Thorsen forteller at de allerede i kveld skal ha allmøte med opplæring av alle ansatte.

Avvikene som gikk igjen var:

  • Dårlig personlig hygiene.
  • For høy temperatur.
  • Dårlig orden og renhold.
  • For dårlig opplæring og forståelse av god hygiene.- Oppløftende

Men Mattilsynet er i hovedsak fornøyd med byens konditoriutsalg. 15 av 21 fikk skussmålet «meget bra» eller «bra».

— Vi tok også en del stikkprøver av varene. Ingen hadde avvikende resultater med tanke på bakterievekst. Det var oppløftende, sier Helge Nordal.