Det kan bli ny tider for køsitterne på søndre innfartsåre fra høsten.

Tar du med deg en passasjer i bilen på morgenkvisten, kan du suse av gårde i høyre fil sammen med bussene. Venstre fil er full av enslige bilister som venter og venter på å komme frem.

Statens vegvesen forbereder i alle fall å innføre sambruksfelt som en prøveordning frem til våren 2013.

Bare sørfra

Etter de store problemene med luftforurensning i byen de siste vintrene, har både Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune gjort vedtak om å innføre sambruksfelt på innfartsårene.

— På veiene inn til by’n fra nord og vest vil det ikke bli innført sambruksfelt av hensyn til trafikksikkerheten, forteller avdelingsdirektør i veivesenet, Olav Finne.

På veien inn fra sør har han akseptert ordningen siden fartsgrensen er lavere og fordi trafikken går over rundkjøringer.

Men det blir kompiskjøring bare i retningen inn mot byen.

Politiet bestemmer

  • Vi ønsker ikke å strupe trafikken ut av byen om ettermiddagen. Da gjelder det å få bilene ut og vekk slik at de ikke står og spyr eksos, sier veikontorets overingeniør Tore Bergundhaugen.

I januar og februar 2010 ble sambruksfelt innført som et krisetiltak. Erfaringene ble såpass gode (se faktaboks) at man nå ønsker å prøve dette igjen over en lengre periode.

Feltet skal gå fra bompengestasjonen ved Fjøsangerkrysset til krysset med Fabrikkgaten. Feltet vil bli avbrutt tre steder på grunn av av- og påkjørsel.

Endelig vedtak om å innføre prøveordningen blir gjort av politiet etter en høringsrunde.

- Endelig

— Dette er en milepæl, etter syv års strev er endelig ting på gli. Nå blir det litt bedre for kollektivtrafikken, og litt vanskeligere for bilene, sier Lisbeth Iversen (KrF), byråd for byutvikling, klima og miljø.

Nå håper hun at fartsgrensen på innfartsårene fra nord og vest blir redusert, og at det etableres sambruksfelt her også.

Iversen innrømmer at kollektivtrafikken ikke er god nok til å frakte alle som i dag bruker bilen i rushtrafikken.

— Kapasiteten på buss og bane er sprengt i rushtiden. Derfor er det bra at det tilrettelegges for kompiskjøring til vi får på plass ekspressbusser og forlengelse av Bybanen, sier byråden.

Er du glad for sambruksfeltet? Si din mening i feltet under.