Det slår Statens Vegvesen fast etter en ny trafikktelling på strekningen.

I januar 2008 ble det innført såkalt sambruksfelt på strekningen Rådalsskiftet — Birkelandsskiftet. Var man tre eller flere i en bil, kunne man få kjøre i det høyre kjørefeltet. Var man færre enn tre, ble trafikantene henvist til det langt mer trafikkbelastede venstrefeltet.

Flere kjører sammen

3+-feltet ble ingen suksess. Derfor ble regelen endret i januar 2009. Nå holder det å være to i bilen for å få kjøre i sambruksfeltet.

Statens Vegvesen har på nytt målt effekten av tiltaket og slår fast at det har skjedd «en ønsket adferdsendring»:

— Resultatene forteller at det er ikke noe tidstap for kollektivtrafikken. Det ser også ut til at det er større belegg på personbilene totalt sett, sier fungerende distriktssjef i Statens Vegvesen, Arild Hegrenæs, til bt.no.

  • Andelen biler med to eller flere har økt fra 13 til 23 prosent.
  • Samlet sambrukstrafikk (inkludert buss og taxi) er økt fra 22 til 34 prosent.
  • Mens trafikken i Bergen har økt med to prosent, har det ikke vært trafikkøkning på strekningen etter at sambruksfeltet ble innført. Vegvesenet mener det skyldes at flere velger å kjøre sammen til Kokstad/Sandsli-området enn før.
  • Sambruksfeltet har i liten grad medført forsinkelser for kollektivtrafikken.Ingen flere sambruksfelt - Det var ledig kapasitet i høyrefeltet. Når ikke kollektivtrafikken taper tid på ordningen, blir det en vinn-vinn-situasjon, sier Hegrenæs.

Sambruksfeltet er en prøveordning. Men ordningen har vært prøvd med hell også andre steder, blant annet i Trondheim .

Statens Vegvesen har nå sendt rapporten om sambruksfeltet ut på høring. Vegvesenet skisserer to forskjellige alternativer:

  • Videreføre sambruksfelt 2+ som en permanent ordning, eventuelt å forlenge prøveperioden for å få mer erfaring.
  • Gjeninnføre kollektivfelt på strekningen.
  • Cirka 20 instanser skal kommentere rapporten, sier Hegrenæs.

Han sier det ikke er aktuelt å gjøre strekningen om til en vanlig firefelts vei. Vegvesenet har heller ingen konkrete planer om flere sambruksfelt i Bergen.

— Vi får avvente høringen om prøveprosjektet, sier Hegrenæs.

Synes du sambruksfelt er en god idé? Si din mening!