Det var rådmann Ole John Østenstad i Førde som bestemte at nøkkelpersoner i antatt viktige private bedrifter og offentlige etater skulle få tilbud om vaksinering sist onsdag, skriver avisen Firda.

Syv kommunetopper var med på møtet der beslutningen ble tatt.

35 avisansatte

Planen ble gjennomført på tross av den var klart i strid med rådene som er gitt av sentrale helsemyndigheter, og i strid med opplysningene på kommunens egen nettside, melder aftenposten.no.

107 personar ble valgt ut til å få vaksine. Blant dem som fikk vaksinen, var 35 ansatte i avisen Firda, som nå skriver om saken. At så mange avisansatte ble vaksinert, skyldes en misforståelse, skriver Firda.

Rådmannen sier til avisen at avgjørelsen bygger på kommunens smittevernplan og beredskapsplan.

— Tøysete å ha planer uten å bruke dem

– Vi har hatt øvelser i samarbeid med Fylkesmannen og fått ettertrykkelig beskjed om å lage egne beredskapsplanar ut fra lokale forutsetninger. Det ville være tøysete å lage planer som vi ikke bruker, sier rådmann Ole John Østenstad til Firda.

– Det er viktig at samfunnsapparatet fungerer, argumenterer han.

Men fylkeslege Petter Øgar er ikke nådig. Førde kommune burde ha holdt seg til helsemyndighetenes prioriteringsliste, mener han.

– Det ligger grundige vurderinger bak den anbefalte rekkefølgen, og da skal det gode grunner til å gå utenom den, sier han til Frida.

Skjedde også i Melhus

Mens mange gravide, barn og kronisk syke fortsatt ikke var vaksinert mot svineinfluensa, fikk rådmannens ledergruppe i Melhus kommune vaksinen allerede i slutten av oktober.

— I og med at vi har ansvar for pleie og omsorg, barnehager og skole er det viktig at vi har nøkkelpersoner som kan holde hjulene i gang, sa rådmann i Melhus Roy Jevard til NRK.